Porady eksperta gratis - wystarczy zadzwonić lub napisać. Kliknij i już!

Budownictwo pasywne receptą na energooszczędność i ochronę klimatu

Wzrost temperatury, powodowany przez globalne ocieplenie, powoduje spadek dostępności wody pitnej oraz ryzyko wystąpienia głodu w uboższych krajach, nie wspominając o wzroście zachorowań czy negatywnym oddziaływaniu na florę i faunę. Można temu zapobiec emitując mniej CO2 do atmosfery, a to gwarantuje dom pasywny.
Całkiem niedawno obchodzone Dni Ziemi oraz warsztaty dla dziennikarzy, organizowane przez ISOVER Polska oraz WWF Polska, skłaniają do zastanowienia się nad problemem energooszczędności, promowanym w ich wspólnym projekcie „Klimat i Energia”.
Warsztaty te mają nie tylko zapoczątkować cykl spotkań, poświęconych dyskusjom na temat poprawienia efektywności energetycznej w budownictwie, ale też przygotować ogólnoświatowy szczyt klimatyczny „Dni Ziemi”, zaplanowany na grudzień bieżącego roku w Poznaniu i postrzegany przez wielu jako szansa na promocję Polski w świecie. Istotnym zagadnieniem poruszanym przy tej okazji były zmiany klimatyczne, będące poniekąd skutkiem efektu cieplarnianego oraz konieczność oszczędzania energii, również w budownictwie.
Zgodnie z badaniami, wzrost temperatury, powodowany przez globalne ocieplenie, którego wszyscy jesteśmy świadkami, powoduje spadek dostępności wody pitnej oraz ryzyko wystąpienia głodu w uboższych krajach, nie wspominając o wzroście zachorowań czy negatywnym oddziaływaniu na florę i faunę. W związku z tym, priorytetem WWF w zakresie klimatu globalnego jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych. Można to osiągnąć, m.in. dzięki większej świadomości społeczeństw w dziedzinie energooszczędności oraz poprzez zmianę naszych zachowań czy stosowanie prostych technologii, np. energooszczędnych źródeł światła. Nadrzędnym celem stać się powinna efektywność energetyczna, tak w przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych. Tym bardziej, jeśli uzmysłowimy sobie, że na przemysł przypada 20-30% całkowitego zużycia energii, podczas gdy do 40% energii odnawialnej jest marnotrawione w sektorze usług i właśnie gospodarstw domowych.
Zdaniem Nicholasa Sterna, byłego głównego ekonomisty the World Bank, technologie i konieczne zmiany potrzebne do redukcji emisji już istnieją. Czas, aby skutecznie wprowadzić je w życie. Temu służą m.in. dyrektywy: 89/106/EWG (ilość energii potrzebnej do użytkowania budynków musi być na niskim poziomie), 93/76/EWG (ograniczenie emisji CO2 i wprowadzenie certyfikacji budynków), 2002/91/W
E – EPBD, 2006/32/WE (dyrektywa o efektywności końcowego wykorzystania energii, założenie 9% oszczędności energii w 9 roku jej stosowania).

Jak to się ma w praktyce?

Niepokojące jest to, że w Polsce zużywa się ponad 2 razy więcej energii na jednostkę powierzchni mieszkaniowej niż w krajach zachodnioeuropejskich o podobnym klimacie, a nasze normy budowlane w odniesieniu do zapotrzebowania budynków na energię są przestarzałe. Ponadto nadal większość deweloperów, projektując oraz budując nowe budynki, bardziej skupia się na maksymalizacji zysku niż zwraca uwagę na użycie oszczędnych energetycznie technik czy odpowiednio dopasowanej i dobrej jakości izolacji.
A szkoda, bo jak wynika z badań i przeprowadzonych analiz, dzięki odpowiednim ulepszeniom – poprzez izolację właśnie– opłaty za roczne ogrzewanie w domu w ekstremalnych przypadkach mogą się zmniejszyć nawet o 90 proc. Doskonałym przykładem jest obecnie w Danii kompleks osiedlowy w standardzie Multi-Comfort House. Bazując na ogromnym doświadczeniu, firma przygotowała wytyczne do projektowania „domu wielokomfortowego”. Znajdują się tam wszystkie argumenty, które przemawiają za projektowaniem i budowaniem zgodnym ze standardami domu pasywnego, ekologią, niskimi kosztami użytkowania oraz wygodą.
W przypadku tej koncepcji nie ma miejsca na ustępstwa, a w szczególności na marnotrawienie energii.
Najtańszą jest bowiem ta, której nie zużyjemy, i która nie musi zostać wytworzona, zaimportowana czy kupiona.
Oczywiście taka energia nie oddziałuje szkodliwie ani na ludzi, ani na środowisko naturalne.
I to jest właśnie podstawową koncep
cją domu efektywnego energetycznie, jakim jest Multi-Comfort House. Ponieważ wystarczająca ilość ciepła pozostaje w domu, żadne tradycyjne źródło ogrzewania nie jest zazwyczaj potrzebne, a więc oszczędza się i energię, i pieniądze. Domy, w których zastosowana została technologia domu pasywnego, to coś więcej niż tylko przyjemność z ich użytkowania. To także wspaniałe miejsca do pracy, nauki i zarabiania pieniędzy. Jest to zasługą wzrastającego komfortu dzięki świeżemu powietrzu, stałej kontroli temperatury i mniejszemu hałasowi, które wpływają na nasze samopoczucie i pobudzają nas do działania. Mieszkańcy są zdrowsi, bardziej skupieni i bardziej produktywni.

W koncepcji Multi-Comfort House można zbudować budynek o dowolnej wielkości i dowolnego typu, a rosnąca z roku na rok liczba przykładów tylko potwierdza tę tezę. Czy to dom jednorodzinny, czy nieruchomość komercyjna, szkoła, kościół czy schronisko górskie. Co więcej, już nie tylko nowe budynki pozostają w zgodności ze zorientowanym na przyszłość standardem; stale rośnie liczba istniejących, starych, a nawet zabytkowych budynków, których renowacja została oparta na koncepcji domu pasywnego. Wykorzystując dobrze dobrane komponenty domu pasywnego możemy uzyskać odczuwalne rezultaty ekologiczne i ekonomiczne. A świadomość tego faktu powinna zintensyfikować nasze działanie i myślenie nad problemem zmian klimatycznych i koniecznością oszczędzania energii dla dobra nas wszystkich.