Porady eksperta gratis - wystarczy zadzwonić lub napisać. Kliknij i już!

Działania PZP-POiB na teraz i na przyszłość - prawo budowlane, grupy ekspertów i programy szkoleniowe.

Związek zaangażował się w szeroko zakrojoną inicjatywę Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki, która dotyczy zmiany warunków technicznych prawa budowlanego. Polega ona na stworzeniu roboczych grup tematycznych, które pracują nad opracowaniem nowych warunków technicznych prawa budowlanego. Związek oddelegował do wspomnianych grup roboczych swoich ekspertów, którzy dbają o zgodne z interesem branży osłonowej i bramiarskiej zapisy przygotowywanych warunków technicznych prawa budowlanego.
PZP-POiB podjął się także stworzenia grupy ekspertów cechujących się znajomością produktów branży technik osłonowych i bram. Do tej pory nie było w Polsce, nawet nieoficjalnej grupy osób, które mogły by być np. biegłymi sadowymi, orzekającymi w kwestiach technik osłonowych. Związek zamierza wyłonić taką grupę osób. Planowane jest również stworzenie grupy obiektywnych ekspertów o charakterze doradczym, świadczących pomoc uczestnikom branży, którzy będą posiadali dogłębną wiedzę w konkretnych , wąskich specjalizacjach.
Pod kierownictwem Pana dr Krzysztofa Szmidta rozpoczęte zostały przygotowania do stworzenia programu szkoleniowego. Jego celem jest dostarczenie oraz kodyfikacja  
kompleksowej wiedzy z zakresu branży osłonowej i bramiarskiej, udostępnianej osobom pragnącym zdobyć kwalifikacje zawodowe w branży. Na realizację projektu edukacyjnego udało się pozyskać środki z Unii Europejskiej. - nie jestem pewna, czy możemy to ująć w ten sposób. Firma MOL prowadzi chyba na razie swoje szkolenia na które udało im się pozyskać środki z UE, ale nie jestem pewna, czy już ma to bezpośredni związek z działalnością Związku.