Porady eksperta gratis - wystarczy zadzwonić lub napisać. Kliknij i już!

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi


„Słońce a za tym energia słonecza jest dobrodziejstwem natury a w dodatku w najczystszej postaci - niewyczerpalnym źródłem energii. W dobie rozwoju technologicznego, zagospodarowanie ciepła słonecznego jest stosunkowo tanie i odbywa się przy udziale optymalnie dobranych kolektorów słonecznych inaczej zwanych solarami. Urządzenia te pozwalają zmniejszyć nawet o 60% roczne zużycie tradycyjnej energii potrzebnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej”.


1. Ile kolektorów jest potrzebne dla 4-osobowej rodziny?
Żeby na to pytanie opowiedzieć, należy przyjąć założenie, że jedna osoba zużywa przez dobę około 50-70 l ciepłej wody, a jeden kolektor ogrzewa do 120 l wody. Odpowiedź powinna brzmieć: dla 4-osobowej rodziny potrzebne są dwa kolektory, oczywiście zainstalowane na zewnątrz budynku.

2. Czy kolektory słoneczne mogą zostać „wpięte” do istniejącego układu podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub/i ogrzewania?
Tak. Należy tylko dobrze zaprojektować i wykonać właściwą instalację, czyli podłączenie.

3. Czy instalacje energooszczędne takie jak kolektory słoneczne są dofinansowywane przez budżet Państwa?
Tak. W zależności od inwestora i wielkości inwestycji instalacje solarne wspierane są preferencyjnymi kredytami lub dotacjami, np. z  Funduszu BOŚ (kredyt ten dotyczy wykonania kompletnych systemów grzewczych wykorzystujących alternatywne źródła energii ,m.in. kolektory słoneczne, pompy ciepła),  lub prze programy Unii Europejskiej, np. Program SAPARD.

4. Czy można wykorzystać kolektory słoneczne do ogrzewania całego domu?
Raczej nie, służą one z reguły tylko do wspomagania ogrzewania i tylko w okresie przejściowym - wiosna, lato, jesień. Kolektory słoneczne, oprócz dostarczania ciepłej wody np. do kąpieli,  najlepiej współpracują z ogrzewaniem podłogowym lub innym (niskotemperaturowym).

5.Czy używając pralki lub zmywarki, można korzystać z ciepłej wody ogrzanej za pomocą kolektorów?

Tak, o ile konstrukcja pralki bądź zmywarki pozwala na zasilanie jej ciepłą wodą z dowolnego źródła. Większość nowoczesnych urządzeń ma taką opcję.

6. Czy w zimie kolektory są w stanie skutecznie podgrzać wodę i czy nie zamarzają?

Tak,. jeśli tylko będzie odpowiednie nasłonecznienie. W instalacjach słonecznych całorocznych czynnikiem roboczym jest płyn niezamarzający, będący wodnym roztworem glikolu propylowego (taki sam płyn używnay jest do chłodnic samochodowych). Temperatura krzepnięcia takich płynów wynosi ok. -35 °C i dlatego ujemna temperatura nie ma dużego wpływu na pracę instalacji.

7. Czy kolektory pracują gdy jest zachmurzone niebo?

Tak, ale jest to uzależnione od zainstalowanego typu kolektora. Kolektory płaskie (najczęściej używane) uzyskają co najwyżej temperaturę otoczenia przy zachmurzeniu, zaś kolektory próżniowe (rurowe) potrafią podgrzać ciepłą wodę przy zachmurzonym niebie korzystając z promieniowania rozproszonego, przy bardzo małych stratach ciepła, lecz ich cena jest niestety nawet o 100% wyższa.

8. Czy kolektory słoneczne są odporne na warunki atmosferyczne np. gradobicie?

Tak. Szyba montowana w kolektorach o gr. 3-4 mm jest hartowana, 4-6 krotnie bardziej wytrzymała na uderzenia niż zwykła , co zgodnie z normami zapewnia odporność na uderzenie gradu.

9. Czy i jak należy czyścić powierzchnię kolektora?
Nie. Szyba kolektorów jest gładka i ustawiona pod takim kątem, że kolektory słoneczne praktycznie same się czyszczą (podczas opadów deszczu). Jeśli kolektor ustawiony jest nisko na konstrukcji naziemnej w miejscu gdzie intensywnie się kurzy można w okresie braku deszczu przemyć ich powierzchnię raz na kilka dni.

10. Gdzie można zamontować kolektory?
Wszędzie, jeśli tylko jest to kierunek południowy, ewentualnie południowo-zachodni.

11. Pod jakim kątem montować kolektory?
Najlepiej pod katem 45°. Jeżeli instalacja ma być eksploatowana tylko w lecie, wtedy solary należy montować pod kątem ok. 30°, jeżeli tylko w zimie - wtedy montować je pod kątem ok. 60°.

12. Czy kolektory mogą ogrzać wodę w średnim basenie w okresie lata?
Systemy solarne zastosowanie znajdują nie tylko przy przygotowaniu ciepłej wody i wspomagania ogrzewania, lecz również do ogrzewania wody basenowej, co przy ilości wymaganej energii cieplnej niezbędnej do tego celu daje kolosalne oszczędności każdego lata.

13. Czy za pomocą kolektorów słonecznych można ogrzewać cały dom?
W Polsce, stosunkowo małe nasłonecznienie w okresie zimowym uniemożliwia wykonanie kompletnego systemu grzewczego wykorzystującego wyłącznie kolektory słoneczne. Duże instalacje mogą jednak skutecznie wspomagać pracę centralnego ogrzewania, a uzyskane w ten sposób oszczędności sięgają ok. 20% kosztów eksploatacji c.o.

14. Co zrobić, gdy zamierzamy latem wyjechać na urlop?
Gdy w obiekcie okresowo nie ma zapotrzebowania na ciepłą wodę, to układ solarny zabezpieczony jest przed przegrzaniem za pomocą: regulatora z nastawą maksymalnej temperatury wody w zbiorniku, naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczeństwa. Cały system jest odporny nawet na bardzo wysokie temperatury. Jeśli jednak zakładamy, że instalacja solarna w danym obiekcie będzie często miała okresy przestoju (zwłaszcza latem - instalacje w domkach letniskowych), to już w trakcie montażu należy pomyśleć o założeniu systemu chłodzącego. Takie rozwiązanie w pełni zabezpieczy układ solarny przed przegrzewaniem.

15. Jak usunąć zalegający zimą śnieg na kolektorach?

Intensywne opady śniegu niestety zakłócają pracę kolektora. Należy zatem rozpuścić zalegającą na nim warstwę śniegu tak szybko jak tom jest możliwe.W tym celu na sterowniku znajdujemy funkcję „ręczne włączanie pompy" lub „odmrażanie" i odpowiednim przyciskiem uruchamiamy pompę. W większości sterowników funkcja ta wyłącza się automatycznie po 10 - 15 minutach. Czas ten w zasadzie wystarcza na to, aby ciepło ze zbiornika rozpuściło zalegający na powierzchni kolektorów śnieg.

16. Czy możliwy jest samodzielny montaż instalacji solarnej?

Raczej nie polecany, chociaż, producenci urządzeń zazwyczaj wyrażają zgodę na samodzielny montaż, pod warunkiem, że zostaną spełnione wymogi określone w wytycznych projektowych. Taki montaż powinien odbywać się pod nadzorem producenta lub auturyzowanej firmy instalatorskiej posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

17. Jak szybko inwestycja w kolektory spłaca się?
Im większe jest w obiekcie zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, tym szybciej nastąpi zwrot poniesionych nakładów finansowych. Istotne jest także, czy istnieje alternatywa dla instalacji solarnej oraz jakie koszty wiążą się z jej projektowaniem i samą instalacją, a jakie z zakupem i montażem innej instalacji niż słoneczna. Okres zwrotu kosztów inwestycji w kolektory wynosi od kilku do kilkunastu lat. Przeciętnie około 5-ciu lat. W obiektach o dużym zużyciu ciepłej wody użytkowej, w których jedyną alternatywą dla ciepłej wody jest ogrzewacz elektryczny(bojler), okres zwrotu nie powinien przekroczyć 3-4 lat.