Porady eksperta gratis - wystarczy zadzwonić lub napisać. Kliknij i już!

„Promocja polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych”

Ministerstwo Gospodarki rozpoczyna właśnie realizację projektu „Promocja polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych”, na który przeznaczono ze środków unijnych blisko 200 mln zł – powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak na konferencji poświęconej poddziałaniu 6.5.1 PO IG. Spotkanie odbyło się 15 września 2010 r. w Warszawie.

Wsparcie przedsiębiorców w ramach „Branżowego programu promocji” otrzymają następujące branże:

 1. Branża meblarska,
 2. Branża jubilersko – bursztynicza,
 3. Usługi IT i ITC,
 4. Produkcja jachtów i łodzi rekreacyjnych,
 5. Przemysł biotechnologiczny i farmaceutyczny,
 6. Produkcja sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej,
 7. Branża stolarki okiennej i drzwiowej,
 8. Budownictwo,
 9. Branża ochrony i zachowania zabytków,
 10. Kosmetyki,
 11. Maszyny i urządzenia górnicze,
 12. Odzież, dodatki, galanteria skórzana,
 13. Turystyka medyczna,
 14. Przemysł obronny,
 15. Polskie specjalności żywnościowe

Na podstawie przedstawionej listy MG ogłosi konkursy na najlepsze koncepcje branżowych programów promocji. Będą one jednocześnie harmonogramem działań promujących daną branżę oraz przedsiębiorców wokół niej skupionych.

Uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w formie konkursów, nastąpi na początku IV kwartału b.r. Konkurs będzie przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

Wsparcie w ramach priorytetu 6. przeznaczone jest na promowanie Polski jako atrakcyjnego partnera na rynku międzynarodowym, a zarazem atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji, a także promowanie produktów wytworzonych w Polsce na rynku międzynarodowym oraz turystycznych walorów kraju.
Ze środków przeznaczonych na realizację priorytetu 6. są współfinansowane projekty związane z badaniami rynków zagranicznych, udziałem w imprezach targowych, doradztwem i szkoleniami w zakresie promocji sprzedaży za granicą i promocji eksportu. Środki te w głównej mierze są przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy są zainteresowani nawiązywaniem kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi.

UWAGA!

1-szego Października br. odbędzie się spotkanie przedsiębiorców z różnych branż z Viceprezesem Rady Ministrów Waldemarem Pawlakiem. Będzie to inauguracja projektu branżowych programów promocji:

Wszystkie szczegóły i Agenda konferencji poniżej:

http://www.mg.gov.pl/files/upload/11507/Program.pdf