Porady eksperta gratis - wystarczy zadzwonić lub napisać. Kliknij i już!

NAJWIĘKSZA GALA branży budowlanej już 29 października


Organizatorzy przedsięwzięcia Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług oraz firma Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. zapraszają 29 października na finał V edycji Ogólnopolskiego Konkursu budowlanego „Orły Polskiego Budownictwa” pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Infrastruktury.
Głównym celem konkursu jest propagowanie przedsiębiorstw z sektora budownictwa, tworzących budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne. Firmy nagrodzone w tym konkursie są zarządzane w sposób zgodny z najwyższymi standardami, kierują się zasadami etyki oraz wykazują dużą dbałość o swoich pracowników i z pewnością mogą być wzorem do naśladowania.
"Orzeł Polskiego Budownictwa 2011" – to nie tylko docenienie sposobu zarządzania przedsiębiorstwem, determinacji
i codziennego wysiłku pracowników, ale przede wszystkich to nagroda za uczciwość, rzetelność i za godną naśladowania postawę biznesową. Organizatorzy zapraszają do udziału w kolejnych edycjach "Orłów Polskiego Budownictwa".
Finał V edycji – 29 październ
ika 2011 roku, Hotel Gromada, Warszawa.
Zapraszamy na stronę www.orlybudownictwa.pl
Kontakt: Biuro Konkursu tel. 22 609 18 10 lub sekretariat@orlybudownictwa.pl
Źródło: Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.