Porady eksperta gratis - wystarczy zadzwonić lub napisać. Kliknij i już!

Konkurs Budowlany – ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA 2012

Miło nam poinformować Państwa, iż rozpoczęła się VI edycja Konkursu
Orły Polskiego Budownictwa.
Ogólnopolski Konkurs Budowlany Orły Polskiego Budownictwa pod Patronatem Ministerstwa Infrastruktury organizowany przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług i Naczelną Radę Zrzeszeń Handlu i Usług oraz firmę Europa 2000 Consulting Sp. z o.o., jest projektem, który na stałe wpisał się w działania związane z promocją i wspieraniem przedsiębiorstw działających na polskim rynku budowlanym.
Głównym celem konkursu,  jest propagowanie przedsiębiorstw z sektora budownictwa, tworzących budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne. Firmy nagrodzone w tym konkursie są zarządzane w sposób zgodny
z najwyższymi standardami, kierują się zasadami etyki oraz wykazują dużą dbałość o swoich pracowników i z pewnością mogą być wzorem do naśladowania. Serdecznie zapraszamy do rywalizacji w Konkursie, która będzie dla Państwa przedsiębiorstwa niewątpliwie doskonałym sposobem ugruntowania renomy
i kształtowania pozytywnego wizerunku, a zdobyty Orzeł Polskiego Budownictwa potwierdzi nie tylko jakość produktów i usług, ale również umocni prestiż i zwiększy zaufanie w oczach Klientów.
"Orzeł Polskiego Budownictwa 2012" – to nie tylko docenienie sposobu zarządzania przedsiębiorstwem, determinacji i codziennego wysiłku pracowników, ale przede wszystkich to nagroda za uczciwość, rzetelność i za godną naśladowania postawę biznesową.
Zapraszamy do udziału !!!
Dokumenty i ankiety konkursowe do pobrania na stronie www.orlybudownictwa.pl
Kontakt: biuro Konkursu tel.22 609 18 10 lub sekretariat@orlybudownictwa.pl