Porady eksperta gratis - wystarczy zadzwonić lub napisać. Kliknij i już!

Okna dźwiękochronne – Fakty i Mity


Za każdym razem, kiedy piszemy artykuł dla naszych Czytelników zastanawiamy się jak to zrobić:
a) żeby było to całkowicie zrozumiałe,
b)żeby było aktualne,
c) żeby było przydatne do podjęcia decyzji zakupu właściwych okien i drzwi.


W temacie okien dźwiękochronnych jest zdecydowanie więcej mitów niż faktów. W Polsce są dostępne okna dźwiekochronne, ale niestety nie wszystkie i nie wszędzie. Powszechnym mitem jest utożsamianie szyb o podwyższonych parametrach ochrony przed hałasem z oknami  o rzekomo takich parametrach. Z drugiej jednak strony, faktycznie każde okno chroni poniekąd przed hałasem, a że w większości jest to niezbyt skuteczna ochrona (np. w dużych miastach, lub miejscach o wyjątkowo uciążliwym hałasie), to już inna sprawa.

Co to jest hałas? Według Wikipedii: „Hałas – dźwięki zazwyczaj o nadmiernym natężeniu (zbyt głośne) w danym miejscu i czasie, odbierane jako: "bezcelowe, następnie uciążliwe, przykre, dokuczliwe, wreszcie szkodliwe. Reakcja na hałas w dużym stopniu zdeterminowana jest nastawieniem psychicznym".
Czy zatem okna mogą pomóc w zwalczaniu nadmiernego hałasu, czyli poważnej uciążliwości funkcjonowania w mieszkaniu, domu, biurze, hotelu. Zdecydowanie tak i to dosyć skutecznie, warunkiem jest prawdziwe okno dźwiękochronne w dobrze zaizolowanym budynku.  W przeszłości (niestety większość producentów nie zmieniła sposobu deklarowania do dzisiaj), współczynnik izolacyjności akustycznej przegrody (np. okna, ścian, itp.) Rw był wyrażany w dB (decybel) i określał z grubsza wartość redukcji hałasu, którego źródło znajdowało się poza przegrodą. Warto zaznaczyć, że im większa wartość współczynnika Rw, tym lepsza izolacyjność akustyczna przegrody, ale to nie wszystko, producent powinien deklarować wartość ochrony przed hałasem za pomocą współczynnika RA2, lub/i współczynnika Rw z wskaźnikami korygującymi (C, Ctr). To naprawdę ważne parametry.

Wyjaśnienie.

Podstawowym wskaźnikiem do oceny izolacyjności akustycznej właściwej ścian zewnętrznych jest wskaźnik RA2. Norma PN-B-02151-03:1999 [18] podobnie jak norma PN-87/B-02151/03 [17] uzależnia wymagany wskaźnik RA2 od przeznaczenia budynku i hałasu w otoczeniu budynku, z tym, że hałas zewnętrzny określony jest za pomocą tzw. poziomu miarodajnego, uwzględniającego między innymi wartości poziomów maksymalnych.
Problemem inwestorów budujących budynki w obszarach o znanym poziomie hałasu jest deklaracja producenta co do wartości wskaźników izolacyjności akustycznej od oferentów na dostawę okien. Zgodnie z prawem budowlanym producent deklaruje parametry wyrobu budowlanego, czyli okna. Do zadań architekta należy dobór okna o odpowiednim parametrze uwzględniając powierzchnię okna w stosunku do części nieprzeszklonej oraz określenie warunków montażu, a także dostosowanie typu okna do obciążenia hałasem środowiskowym w miejscu lokalizacji budynku. Problemów z deklaracją dostawców okien jest wiele. Większość trudności wynika z nieznajomości podstaw akustyki w architekturze. Określenie wskaźnika izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych całej przegrody zewnętrznej odbywa się według następującego wzoru:

RA2 = Rw – Ctr (dB)
lub
   RA2 = Rw – C (dB)

RA2 – deklarowana wartość wskaźnika izolacyjności akustycznej (dB)
Rw - średni ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej(dB)
Ctr - wskaźnik adaptacyjny stosowany w przypadku hałasu związanego z ruchem ulicznym
C - wskaźnik adaptacyjny stosowany w wypadku hałasu pochodzącego od takich źródeł hałasu jak: plac zabaw, szkoły, transport kolejowy; np. szybko przejeżdżające pociągi, lub np. lotnisko.


Rodzaje wskaźników nie są tajemnicą, gdyż znajdują się w normie PN ISO 717-1 Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych.

A oto kilka błędnych informacji, z którymi Państwo możecie się spotkać kupując okna:

1. Dźwiękochłonność okna wynosi 45 dB
Błąd polega na myleniu zjawisk fizycznych związanych z parametrami akustycznymi okien. Dźwiękochłonność związana jest z pogłosem, potocznie zwanym echem. Natomiast głównym zadaniem okna jest izolowanie od hałasu zewnętrznego, czyli potrzebny jest wskaźnik izolacyjności akustycznej.

2. Izolacyjność akustyczna wynosi 40 dB. Zazwyczaj nie jest to prawdą.
Błędem jest niepodawanie oznaczenia literowego deklarowanego wskaźnika izolacyjności akustycznej (skorygowana o w wskaźniki C i Ctr). Przy takim sposobie podawania danych interpretacja i rzetelna ocena oferty jest niemożliwa.

3. Izolacyjność Rw wynosi 45 dB (wartość szyby zespolonej), prawda dla szyby, nieprawda dla okna.

Błędem jest podawanie przez dostawcę okna jedynie wartości wskaźnika deklarowanego przez producenta szyby zespolonej. Często myli się parametr dla okna z parametrem dla szyby.

4. Izolacyjność Rw wynosi 30 dB, zazwyczaj nieprawda
Deklarowanie wartości ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej dla okna nieskorygowanego widmowym wskaźnikiem adaptacyjnym C, Ctr, jest niewystarczające do podjęcia decyzji przez architekta, czy inwestora (Klienta). Chociaż zapis nie jest nieprawidłowy to utrudnia weryfikację, czy stosując dane okno można uzyskać w pomieszczeniu ograniczenie przenoszenia hałasu do wartości dopuszczalnych(rekomendowanych).

Jak zatem producent powinien deklarować izolacyjność akustyczną okien?


Producent powinien deklarować parametr izolacyjności akustycznej w pełnej postaci: np. izolacyjność akustyczna Rw (C, Ctr) = 45 (-2,-5) dB. Taki sposób nie pozostawia niedomówień interpretacyjnych i jest wskazywany przez normę wyrobu PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Deklarować można w oparciu o badania laboratoryjne wykonane według normy PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Należy jednak podkreślić, że producent okna nie może być odpowiedzialny za parametr, jaki ma przegroda zewnętrzna z oknem zamontowanym w konkretnym obiekcie.
Dobra deklaracja parametru akustycznego, jakim jest izolacyjność akustyczna, zwiększa szanse sprzedaży. Świadomi i dobrze poinformowani Klienci są skłonni do wydania większych pieniędzy, ale nie kupowania przysłowiowego „kota w worku”.

UWAGA. Z uwagi na fakt, że parametry akustyczne określane są na postawie skali logarytmicznej przyjmuje się, że wartość redukcji hałasu o 10 dB oznacza redukcję tego hałasu o około 50%.

Jeżeli producent nie podaje nam wartości, które nas interesują, należy przyjąć następującą zasadę: poszukujemy zmniejszającego hałas np. o 35 decybeli, należy wybrać okno, którego wskaźnik Rw jest nie mniejszy niż 38 dB i odpowiednio jeżeli potrzebujemy okna w wartości 40 dB , wybieramy okno, gdzie wartość Rw jest nie mniejsza niż 43 dB. W ten uproszczony sposób zmniejszymy ryzyko wyboru nieodpowiedniego okna to swoich potrzeb czy wymagań.

TIT dla infookno.pl