Porady eksperta gratis - wystarczy zadzwonić lub napisać. Kliknij i już!

Montaż stolarki w Polsce - jak jest, jak powinno być?

Doskonale wykonana, estetyczna, energooszczędna - takimi przymiotnikami można określić stolarkę, która jest obecnie produkowana. Wyśrubowane standardy produkcji jakie muszą zostać spełnione przez firmy z branży, eliminują te podmioty które nie radzą sobie na konkurencyjnym Polskim rynku.
Jest jednak pewna sprawa która dotyka nawet tych producentów, którzy spełniają najwyższe wymagania z zakresu produkcji stolarki, a mianowicie: montaż.
Reklamacje zgłaszane przez klientów nawet w 80% dotyczą montażu stolarki, co więcej tego typu reklamacje niezwykle trudno wyjaśnić gdyż producent i ekipa montażowa nawzajem zrzucają na siebie odpowiedzialność za źle wykonaną usługę - a ucierpi na tym jak zwykle klient. Jak rozwiązać ten problem i raz na zawsze określić standardy które powinny zostać zachowane podczas montażu? O odpowiedź na to pytanie poprosiliśmy ekspertów z naszej branży.


Na pytania odpowiad
a Pan Paweł Sulik z Instytutu Techniki Budowlanej
1. Czy w Polsce montaż stolarki (okien, drzwi, bram garażowych czy rolet) jest na dobrym poziomie?
Na przestrzeni kilkunastu lat jakość montażu okien, drzwi, bram garażowych i rolet znacznie się poprawiła. Niestety w dalszym ciągu montaż, zwłaszcza okien i drzwi nie jest na najwyższym poziomie o czym świadczą liczne ekspertyzy prowadzone przez nasz instytut.
2. Czy producenci Państwa zdaniem są lub powinni być odpowiedzialni za montaż stolarki, który jest integralną częścią dobrze funkcjonującego okna lub drzwi?

Naszym zdaniem producent, któremu zależy na tym aby jego firma kojarzona  była z oknami dobrej jakości powinien wziąć odpowiedzialność również za montaż (oczywiście pod pewnymi warunkami jak np. zamontowanie przez rekomendowaną ekipę). W praktyce jest tak, że odbiorcy identyfikują okno z montażem, więc nawet dobrej jakości okno ale źle zamontowane określane jest potem jako wadliwe.
3. Czy Klient powinien otrzymać instrukcję montażu stolarki zgodnie z zaleceniami producenta/systemodawcy?
Generalnie tak. W praktyce jest to jednak problematyczne z uwagi na indywidualne rozwiązania w zależności od typu okna i rodzaju ościeża do jakiego jest montowane. Taka instrukcja będzie albo bardzo schematyczna a więc mało przydatna albo bardzo rozbudowana. Powinniśmy raczej mówić o konieczności każdorazowego wykonania projektu osadzenia okna, drzwi itd.
4. Czy istniejące instrukcje, zalecenia dotyczące montażu stolarki są przestrzegane i jeżeli  nie, to kto jest odpowiedzialny za ich przestrzeganie:  a)producent, b)diler, c)montażysta, d) wszyscy razem
Jak już było wspomniane wcześniej często montaż jest wadliwy co wynika z nieprzestrzegania instrukcji czy zaleceń. Trudno tutaj wskazać wprost odpowiedzialnego gdyż wynikać to będzie z charakteru danej sprawy i treści zawartej umowy. Zasad poprawnego montażu powinien przestrzegać przede wszystkim montażysta, który powinien być w posiadaniu właściwej instrukcji i projektu wykonawczego.

Na pytania odpowiada Pan Marcin Szewczuk z Firmy Aluplast
1.Czy w Polsce montaż stolarki (okien, drzwi, bram garażowych czy rolet) jest na dobrym poziomie?
W mojej ocenie niestety montaż stolarki w Polsce nie jest na dobrym poziomie. Pozytywnym zjawiskiem jest z pewnością coraz większa liczba publikacji i inicjatyw związanych z promowaniem zawansowanych rozwiązań w tym zakresie, wciąż jednak w zdecydowanej większości przypadków ta wiedza nie znajduje swojego przełożenia na praktykę. Można zaryzykować stwierdzenie, że montaż okien jest kluczowym elementem całego procesu związanego z zakupem okien, a okno w pełni staje się produktem dopiero w momencie prawidłowego zamontowania. Niestety często na tym etapie niweczony jest cały wysiłek związany z wyborem okien o podwyższonych parametrach. Wzrastające wymagania dotyczące izolacji termicznej i akustycznej prowadzą do konieczności stosowania nowoczesnych technik montażu, przy użyciu zaawansowanych technologii.  Tymczasem w większości przypadków mamy do czynienia z sytuacją, że mimo postępu technologicznego w zakresie techniki okiennej jaki dokonał się na przestrzeni ostatnich lat, stosowane techniki montażu od wielu lat praktycznie się nie zmieniły. I nie wynika to absolutnie z wyższości tych „tradycyjnych” technik. Poza umiejętnościami montażystów, posiadaną przez nich wiedzą temat montażu jest bardziej złożony. W firmach brakuje procedur związanych z montażem okien, odpowiedniego przygotowania całego procesu, a poszczególne etapy od produkcji poprzez sprzedaż, aż po montaż realizowane są bardzo często przez niezależne firmy. To rodzi szereg problemów i powoduje bardzo często rozmycie odpowiedzialności. Sam montaż oczywiście bardzo często wykonywany jest wbrew ogólnie istniejącym wytycznym. Nie zawsze jednak cała winę za to ponoszą montażyści, którzy być może chętnie zastosowaliby inne techniki montażu, przy zastosowaniu innego rodzaju materiałów, ale niestety w biurze handlowym został „sprzedany” (lub co gorsze „dorzucony gratis”) taki sposób. Jako osoby odpowiedzialne więc wyłącznie za montaż muszą bardzo często „improwizować” i ratować się różnymi półśrodkami. Dla prawidłowego przebiegu całego procesu konieczna jest ścisła współpraca na linii handlowiec-pomiarowiec-montażysta i świadomość, że montaż jest istotnym elementem oferty handlowej.
2. Czy producenci Państwa zdaniem są lub powinni być odpowiedzialni za montaż stolarki, który jest integralną częścią dobrze funkcjonującego okna lub drzwi?
Uważam, że w interesie producentów powinno być branie odpowiedzialności, czy też „autoryzacja z prawdziwego zdarzenia” ekip montażowych. Może to przynieść firmom wiele korzyści w postaci: pełnej kontroli na całym procesem, dodatkowych zysków, rekomendacji, jak również możliwości świadczenia serwisu posprzedażowego. Jak już pisałem powyżej w tej chwili najczęściej występuje rozmycie odpowiedzialności na różnych etapach procesu związanego ze sprzedażą, produkcją i montażem okien. Klienci są często zdezorientowani, gdyż mimo zakupu produktu wraz z usługą nie mogą wyegzekwować jej należytego wykonania, gdyż następuje przerzucanie odpowiedzialności.
Niestety firmy bardzo często koncentrują się jedynie na sprzedaniu okna, a montaż nie jest specjalnie analizowany i omawiany z klientem. A to rodzić może dalsze konsekwencje w postaci reklamacji, obniżenia reputacji i niemożności korzystania z dobrodziejstw marketingu szeptanego. Oczywiście firma osiąga pewną „optymalizację” związaną w outsourcingiem usług montażowych, ale najczęściej też godzi się na całkowity brak kontroli nad tym w jaki sposób wyrób jest montowany. A bardzo często to właśnie przez pryzmat jakości montażu okien formułowane są oceny jakości okien, opinie o montażystach, sprzedawcach, producentach, a nawet dostawcach systemów. Wprawdzie mówi się, że najważniejsze jest pierwsze wrażenie, ale to ostatnie wrażenie w tej sytuacji może być kluczowe.  I w tym miejscu warto pokusić się o jeszcze jedną refleksję. Z kim klient w całym procesie zakupu i montażu okien ma najdłużej kontakt? Sam montaż oraz osoby go wykonujące wydają się bardzo często niezagospodarowanym obszarem dla budowania reputacji firmy, zdobywania rekomendacji, czy wręcz nawet sprzedaży produktów i usług. By tak było potrzebna jest jednak pełna symbioza i wiedza z zakresu sprzedaży, technik montażu, czy stosowanych materiałów u wszystkich osób zaangażowanych w proces.
3.Czy Klient powinien otrzymać instrukcję montażu stolarki zgodnie z zaleceniami producenta/systemodawcy?
Klient powinien być poinformowany o sposobie montażu okien i otrzymać instrukcję montażu stolarki, co pozwala klientom na wyegzekwowanie należytego wykonania całej usługi. Generalnie usługa montażowa powinna być istotnym elementem całej prezentacji podczas sprzedaży okien. Często handlowcy zadowalając się zyskiem ze sprzedaży okna, starają się jednocześnie  nie straszyć (lub co gorsza nie stracić) klienta wyższym kosztem montażu tych okien, który i tak jest dokonywany najczęściej już przez inną firmę. Sprzedają więc klientowi „półprodukt montażowy”, nie podejmując nawet próby  uświadomienia klienta za co zapłacił i jakie to niesie korzyści i konsekwencje. Trochę w tym oczywiście również winy klientów, ale przecież oni w dobrej wierze zdają się na autorytet i wiedzę fachowców.  I pozornie wszyscy są zadowoleni, sprzedawca sprzedał, klient zaoszczędził i zapłacił mniej. Oczywiście do czasu wystąpienia jakiś problemów. Naturalnym jest, że nikt z nas nie chce przepłacać, czy wydawać więcej niż ma. Ale też w mojej ocenie mało kto świadomie zrezygnuje z istotnych elementów wpływających na bezpieczeństwo, czy funkcjonalność produktu. Niestety tendencja do „uszczęśliwiania” klientów na siłę jest mocno zakorzeniona w naszej branży. Często słyszy się z ust sprzedawców np. systemów uszczelniających, że handlowcy wręcz zniechęcają dopytujących się klientów do stosowania pewnych rozwiązań. Robimy tym samym krzywdę zarówno nam samym, jak i inwestorom otrzymującym niekompletną usługę. Zdecydowanie lepiej byłoby pozostawić wybór uświadomionemu klientowi, którzy mógłby w oparciu o otrzymane od sprzedawcy informacje podjąć decyzję. Nie chodzi tu przy tym o żaden kolejny gratis dla klienta, ale o produkt/usługę za którą klient zapłaci w przekonaniu, że kupił spokój, wygodę, bezpieczeństwo, a  jego długo wybierane okna nie stracą większości ze swoich właściwości. Z pewnością takiemu podejściu sprzyja traktowanie każdego klienta jako jednorazowej inwestycji (niestety niejednokrotnie realizowanej i tak przy minimalnej zyskowności), zamiast inwestycji przynoszącej kolejnych zadowolonych klientów.
4.Czy istniejące instrukcje, zalecenia dotyczące montażu stolarki są przestrzegane i jeżeli  nie, to kto jest odpowiedzialny za ich przestrzeganie:
a)producent, b)diler, c)montażysta, d) wszyscy razem
Mimo istnienia różnego rodzaju instrukcji i wytycznych istniejące w nich zapisy nie są bardzo często przestrzegane. Jak wspomniałem na początku odpowiedzialni za taki stan rzeczy odpowiedzialni są wszyscy uczestnicy projektu (producent, sprzedawca, montażysta). W mojej ocenie optymalną sytuacją byłoby pojawienie się jednej instrukcji, która uznana byłaby przez „branżę” i określałaby podstawowe założenia prawidłowego wykonania montażu okien. Rodzaj zastosowanych materiałów mógłby być oczywiście sprawą drugorzędną i pozostawioną decyzji wykonawców, jednak ogólne zasady nie powinny podlegać dyskusji.

Na pytania odpowiada Pan Rafał Weiland z firmy Brügmann S.A.
1.Czy w Polsce montaż stolarki (okien, drzwi, bram garażowych czy rolet) jest na dobrym poziomie?
Na to pytanie nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi gdyż poziom ekip montażowych uzależniony jest od bardzo wielu czynników. Najlepiej pod tym względem wypadają ekipy montażowe producentów względnie ich autoryzowani przedstawiciele.
2.Czy producenci Państwa zdaniem są lub powinni być odpowiedzialni za montaż stolarki, który jest integralną częścią dobrze funkcjonującego okna lub drzwi?
Za prawidłowe funkcjonowanie okna, rolety, bramy itp. elementów w dużej mierze ponosi odpowiedzialność montażysta i to od jego wiedzy i fachowości zależy jak dany element będzie się w przyszłości sprawował.
3.Czy Klient powinien otrzymać instrukcję montażu stolarki zgodnie z zaleceniami producenta?
Do każdego zakupionego przedmiotu powinna być dołączana instrukcja montażu  - wbudowania. Zawsze pozostaje kwestia czy klient potrafi wbudować element tak jak to przewidział producent. A jak wiemy montaż, wbudowanie okna, bramy, rolety jest trochę bardziej skomplikowane i wymaga większej wiedzy niż samodzielne złożenie szafki na buty zakupionej w IKEA – i tak nie każdemu to się udaje.
4. Czy istniejące instrukcje, zalecenia dotyczące montażu stolarki są przestrzegane i jeżeli  nie, to kto jest odpowiedzialny za ich przestrzeganie:  a)producent, b)diler, c)montażysta, d) wszyscy razem
Za przestrzeganie wytycznych odpowiada sprzedający produkt, usługę, natomiast po stronie inwestora, klienta powinna być osoba odpowiedzialna za odebranie tychże robót zgodnie z normami, wytycznymi itp. Nasze krajowe wytyczne odnośnie wbudowania okien, drzwi są dopiero namiastką tego jak to wygląda w np. Niemczech „RAL-Gütegemeinschaften Fenster und Haustüren” .

Na pytania odpowiada Pan Andrzej Błaszczyk z portalu oknotest.pl
1.Czy w Polsce montaż stolarki (okien, drzwi, bram garażowych czy rolet) jest na dobrym poziomie?
Tak lub raczej tak, jeśli używając pojęcia „dobry poziom” weźmiemy pod uwagę dostępne źródła wiedzy technicznej. Nie, jeśli używając pojęcia „dobry poziom” weźmiemy pod uwagę sposób realizacji robót montażowych na placach budów w odniesieniu do tych dostępnych źródeł wiedzy technicznej.
2. Czy producenci Państwa zdaniem są lub powinni być odpowiedzialni za montaż stolarki, który jest integralną częścią dobrze funkcjonującego okna lub drzwi?
 Po pierwsze błędnym wydaje się być twierdzenie jakoby usługa montażu była integralną częścią rzeczy ruchomej jaką jest okno lub drzwi. Gdyby jeszcze przyjąć, że według tej samej „instrukcji” ktoś tworzy (składa) okno bezpośrednio na placu budowy (vide meble z IKEA), a później je instaluje (ustawia w wybranym miejscu mieszkania), to można by doszukiwać się jakiegoś uzasadnienia dla takiego stwierdzenia, ale w przypadku okien, które w sposób kompletny i ostateczny powstają czasami setki, a nawet tysiące kilometrów od miejsca ich instalacji, to delikatnie rzecz ujmując... przesada. Wracając zaś do odpowiedzialności producenta za jakość usług montażu, to jeśli producent okien nie jest jednocześnie wykonawcą robót montażowych (instalacji), to jego odpowiedzialność za jakość ich wykonania jest porównywalna do odpowiedzialności ustawodawcy za przestrzeganie przez kierowców przepisów kodeksu drogowego. Sytuacja taka mogłaby ulec niejakiej zmianie, gdyby strony umowy ustaliły, że montaż okien odbywał się będzie według zaleceń producenta, a zalecenia te okazałyby się świadomie wprowadzać w błąd albo być wprost szkodliwe. Niestety forma ankiety nie pozwala na szersze rozważania w tym zakresie, nie mniej zagadnienie objęte pytaniem uważam za interesujące i warte obszerniejszego omówienia w przyszłości.
 3.Czy Klient powinien otrzymać instrukcję montażu stolarki zgodnie z zaleceniami producenta?
 Pytanie wydaje się być nieco źle sformułowane. Jeśliby zapytać, czy nabywca okien powinien otrzymać od ich sprzedawcy informację (instrukcję) o zalecanym przez producenta sposobie ich instalacji, to odpowiedź brzmi: Tak powinien. Chociaż nawet i tak przeformułowane pytanie i moja odpowiedź nie wyczerpują złożoności zagadnienia. 
 4.Czy istniejące instrukcje, zalecenia dotyczące montażu stolarki są przestrzegane i jeżeli  nie, to kto jest odpowiedzialny za ich przestrzeganie: a)producent, b)diler, c)montażysta, d) wszyscy razem
Cóż, nie sposób przestrzegać wszystkich istniejących instrukcji i zaleceń dotyczących montażu jednocześnie, więc wydaje się że wśród podanych odpowiedzi brak... tej trafiającej „w punkt”. W mojej opinii, w każdym przypadku wykonywania robót związanych z instalacją okien zaleceń montażowych uznanych przez strony kontraktu (umowy) za w danym przypadku obowiązujące powinien przestrzegać wykonawca tych robót, niezależnie od tego jak będziemy go nazywać.

Na pytania odpowiada Pan Andrzej Kowalski Ekspert z Zrzeszenia Montażystów
1.Czy w Polsce montaż stolarki (okien, drzwi, bram garażowych czy rolet) jest na dobrym poziomie?
Co to znaczy dobry poziom ? Jeżeli weźmiemy pod uwagę montażystów , których znamy , którzy są np. członkami naszego Zrzeszenia to odpowiedź brzmi TAK są na dobrym lub bardzo dobrym poziomie. Jeżeli natomiast weźmiemy pod uwagę wszystkich montażystów pozostałych , to trudno na to pytanie odpowiedzieć .Nie sa mi znane żadne dane statystyczne mogące być odpowiedzią na to pytanie. Znam wiele przykładów negatywnych dotyczących montażystów i wykonywanych przez nich prac. Poważnym problemem jest też dążenie do oferowania najniższych cen montaży , a wiadomo ,że nie można wykonać montażu prawidłowo czyli zgodnie z instrukcjami producentów poniżej pewnych cen. Tym najniższym cenom towarzyszą montaże niekompletne wykonywane przez ludzi przypadkowych. Podsumowując  montażysta kompetentny , sprawdzony mający właściwe środki  jest wstanie wykonać montaż na najwyższym poziomie.
2.Czy producenci Państwa zdaniem są lub powinni być odpowiedzialni za montaż stolarki, który jest integralną częścią dobrze funkcjonującego okna lub drzwi?
W praktyce trudno od nich wymagać odpowiedzialności za montaż, którego oni nie wykonują. Natomiast powinni dostarczyć montażyście poprawną i możliwą do zrealizowania instrukcje montażu. Dobrą praktyką jest też autoryzowanie ( certyfikacja ) montażystów których rekomendują ( producenci )
3.Czy Klient powinien otrzymać instrukcję montażu stolarki zgodnie z zaleceniami producenta?
Bezwzględnie TAK .Swoją droga chyba jest to wymóg prawny
4.Czy istniejące instrukcje, zalecenia dotyczące montażu stolarki są przestrzegane.
Czasami tak , a czasami nie zwłaszcza jak instrukcja jest "oderwana od rzczywistości ".Często też instrukcja nie jest realizowana w całości i stolarka jest montowana inaczej TANIEJ I NIEKOMPLETNIE ( jak w pytaniu 1 )
i jeżeli  nie, to kto jest odpowiedzialny za ich przestrzeganie:
a)producent, b)diler, c)montażysta, d) wszyscy razem

wszyscy razem
Na pytania odpowiada Pan Marcin Marchewka z firmy LANGER OKNA
1.Czy w Polsce montaż stolarki (okien, drzwi, bram garażowych czy rolet) jest na dobrym poziomie?
Choć Polska wydaje się przodować w produkcji stolarki, a nawet we wprowadzaniu innowacji w tej branży, to nie jest miejscem do podziwiania wysokiej jakości prac montażowych.
Montaż stolarki w Polsce - ogólnie rzecz ujmując - nie jest ani idealny, ani nawet dobry. Sprzedaż stolarki nastawiona na eksponowanie np. okien i jej walorów jednocześnie zupełnie pomijając ważną kwestię montażu sprawia, że właściwie nikt nie postrzega okien jako kompleksowego systemu, na który składa się okno + montaż. Okno nie ma prawa bytu bez montażu, tak jak montaż na nic się zda, gdy nie ma czego zamontować. Skoro z założenia okno produkuje się, by je zainstalować, jest więc półproduktem usługi. Inaczej: okno jest środkiem do celu, jakim jest usługa montażu. Szansą na dostrzeżenie kompleksowości okna + montaż było wprowadzenie preferencyjnej stawki podatku VAT (najpierw 7%, później 8%) na... USŁUGĘ BUDOWLANO-MONTAŻOWĄ, która w domyśle oznaczała dla naszej branży nic innego, jak właśnie okno + montaż. Nic z tego - niemal 100% klientów nie mówi, że zamierza kupić usługę wymiany lub montażu okien, ale że idzie kupić okna. Ironizując: po co więc kierować uwagę na montaż, skoro nikt o niego nie pyta, nie ma znaczenia i jest złem koniecznym, aby tylko mniej podatku odprowadzić do fiskusa?  No, może nie do końca, bo jednak preferencyjna stawka VAT sprawiła, że okien nie montuje inwestor, który je kupił, ale przynajmniej co któreś okno montuje fachowiec. Co któreś, ponieważ pozostałe okna wpadają w ręce niekompetentnych montażystów, którzy sami o sobie mówią: "Jestem monterem"...Jak widać, tytuł montażysty, a nie montera, zarezerwowany jest jednak dla prawdziwych fachowców, którzy montażystami są nie tylko z konieczności zapewnienia bytu sobie i własnej rodzinie, ale z zamiłowania, wręcz pasji.
Nic dziwnego więc, że jadąc przez Polskę taki pasjonat-montażysta często widzi budowy z zainstalowanymi oknami, bramami itp. otulonymi w odsłoniętą piankę (często jej nadmiar), której ciemno-rudy lub brązowy kolor tłumaczy, że montujący wykonał montaż niekompletny, często nieprawidłowy, a do tego nie pozostawił kupującemu zaleceń pomontażowych, w których pogrubioną czcionką powinno być napisane, że niczym nie osłonięta pianka PUR szybko degraduje, utlenia się, przerzedza i traci bezpowrotnie właściwości termo- i hydroizolacyjne...
2.Czy producenci Państwa zdaniem są lub powinni być odpowiedzialni za montaż stolarki, który jest integralną częścią dobrze funkcjonującego okna lub drzwi?
Producenci nie są odpowiedzialni za montaż stolarki i nie są tym zainteresowani - paradoksalnie, zdaniem producentów wzięcie odpowiedzialności za fachowy montaż i monitorowanie go doprowadziłoby do podniesienia cen stolarki, co wiązałoby się z utratą konkurencyjności ku uciesze tych producentów, którzy nie zdecydowaliby się na ten krok - a jak pokazuje powszechna presja cenowa, ta druga grupa producentów byłaby zdecydowaną większością; przepraszam: jest większością.
3.Czy Klient powinien otrzymać instrukcję montażu stolarki zgodnie z zaleceniami producenta?
Oczywiście Klient powinien otrzymać instrukcję montażu stolarki. Problemem jest jednak fakt, że jest może tylko kilkunastu producentów, którzy taką instrukcję posiadają i publikują.
Systemodawcy profili nieco wyręczają producentów, jednak instrukcje ich nie zawsze są kompatybilne z gotowym produktem, jakim jest okno, a sami producenci często odżegnują się od tych instrukcji.
Ja osobiście, montując często okna powierzone, nie mogę się doprosić od producentów żadnej instrukcji, czy nawet prostych wytycznych. Przykładem niech będzie podkarpacki znany producent okien PVC, który dowiedziawszy się o publikacji relacji z naszego montażu jako innowacyjnego i wzorcowego (Forum Branżowe wyd. kwiecień 2012), wysłał zapytanie do systemodawcy w Niemczech, czy okna energooszczędne Veka Alphaline można montować na konsolach SFS w warstwie ocieplenia! Odpowiedź przyszła, jednak nikt nie poznał dokładnie treści tej kompromitującej producenta odpowiedzi...
My jednak nie pozostawiamy Klientów w nieświadomości. Zawsze w treści oferty, a później w umowie, zamieszczamy szczegółowy projekt techniki montażu adekwatnej do sytuacji montażowej, o którą uprzednio wypytujemy Klienta, a następnie weryfikujemy podczas pomiarów. Klient w trakcie realizacji usługi montażowej ma możliwość skonfrontować zaprojektowany sposób montażu z rzeczywistym, jaki jest w trakcie wykonywania, lub już został wykonany. Klient otrzymuje również zalecenia pomontażowe, w którym są zamieszczone warunki użytkowania oraz zalecane czynności zobiegające zaprzepaszczeniu walorów i korzyści fachowego montażu. Często bywa, że zamieszczony w wycenie projekt montażu jest jedynym wyróżnikiem spośród wycen konkurencji i decyduje o wyborze naszej oferty!
4. Czy istniejące instrukcje, zalecenia dotyczące montażu stolarki są przestrzegane i jeżeli  nie, to kto jest odpowiedzialny za ich przestrzeganie: a)producent, b)diler, c)montażysta, d) wszyscy razem
Istniejące instrukcje są przestrzegane tylko wówczas, gdy jest to warunkiem otrzymania wynagrodzenia za montaż, lub gdy zleceniodawca tego oczekuje i egzekwuje.
Obecnie za przestrzeganie ewentualnych instrukcji  i zaleceń odpowiada Zleceniobiorca, bez względu na to, czy jest producentem, dilerem czy montażystą.
W mojej ocenie za montaż powinien odpowiadać każdy w innym zakresie: Producent w zakresie stworzenia instrukcji montażu, Diler w zakresie udostępnienia instrukcji, a Montażysta za wykonawstwo zgodne z instrukcją.

Poprosiliśmy również o odpowiedź na trzy krótkie pytania pracowników salonów stolarki z całej Polski:
Tabela salonów w PDF - kliknij i otwórz

*Adresy salonów do wiadomości redakcji