Porady eksperta gratis - wystarczy zadzwonić lub napisać. Kliknij i już!

Energooszczędne okna w wiodącym nurcie budownictwa
Kryzys w strefie euro narasta. Problemy finansowe firm oraz kurczenie się „zielonej wyspy” prowokują polskich przedsiębiorców do zastanawiania się nad przyszłością. Dotyczy to również budownictwa, branży, która w dużym stopniu funkcjonuje dzięki kredytom. Zakończenie programu „Rodzina na swoim” może spowodować spadek zainteresowania zakupem nieruchomości wśród inwestorów indywidualnych. Budownictwo inżynieryjne po zrealizowaniu inwestycji dofinansowanych dzięki EURO 2012 czeka niepewny los, pytanie, na jak długo.
W tym czarnym scenariuszu cień nadziei pojawia się dla budownictwa mieszkaniowego, ponieważ trwają konsultacje w sprawie wejścia w życie nowego programu dotacji związanego z budownictwem energooszczędnym. Są szanse na to, że projekt zacznie funkcjonować w 2013 roku. Od kilku lat zauważalne jest ożywienie w branżach proponujących energooszczędne rozwiązania dla budownictwa a regulacje prawne wręcz zmuszają inwestorów do stosowania takich materiałów i urządzeń, które zapewniają optymalne wykorzystanie energii. Stolarka pasywna o niskim współczynniku przenikania ciepła to komponent, który w dużym stopniu decyduje o izolacyjności budynku zatem znajduje się w orbicie nowego programu.
Analiza danych z rynku budowlanego jest w tej sytuacji bardzo na czasie i dla przedsiębiorstw z branży kluczowa. Szeroko pojęte kwestie przyszłości polskiego budownictwa zostaną omówione podczas konferencji MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2012. Ideą konferencji, która po raz 15-ty jest organizowana przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, jest prezentacja kondycji sektora budowlanego w danym roku wraz z prognozami na najbliższą przyszłość. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży budowlanej gdyż podejmuje tematykę aktualnie istotną dla sektora.
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2012 odbędzie się 25-go października 2012 r. w Hotelu LORD w Warszawie. Ponad 200 osób – przedstawicieli kluczowych na rynku budowlanym przedsiębiorstw, mediów i stowarzyszeń bierze udział w konferencji każdego roku. Konferencja każdorazowo organizowana jest po Patronatem Honorowym władz, w których gestii znajduje się sektor budowlany. Ponadto w ciągu 15 edycji wśród podmiotów zaangażowanych w realizację konferencji znalazły się takie instytucje, jak: Krajowa Izba Gospodarcza, Polski Kongres Drogowy, Kongres Budownictwa, Związek Polskie Okna i Drzwi, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Klaster Budownictwo Polski Centralnej, jak również przedsiębiorstwa – Grupa Kapitałowa Obligo oraz firma Athenasoft.

Podczas tegorocznej edycji w trzech sesjach zostaną podjęte następujące grupy tematów:
•    SESJA I
Kondycja i przyszłość polskiego budownictwa na tle sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Prelegenci omówią polskie budownictwo po EURO w kontekście niepewnej sytuacji gospodarczej Europy, sytuację na rynku mieszkaniowym, trendy w obrębie sektora niemieszkalnego oraz Branżowy Program Promocji Budownictwa.
•    SESJA DRUGA
Zostaną podjęte kwestie finansowania inwestycji budowlanych oraz przeprowadzony panel dyskusyjny dotyczący innowacyjnego programu wsparcia energooszczędnego budownictwa
w kontekście szansy rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
•    SESJA TRZECIA
Jak zbudować efektywną markę na rynku budowlanym?
W tej części omówione zostaną kwestie strategii budowania marek w sektorze budowlanym, akcenty zostaną położone szczególnie na rynek narzędzi oraz rolę marki w procesie sprzedaży materiałów budowlanych.
Wśród prelegentów konferencji znajdą się specjaliści ASM oraz eksperci zewnętrzni.

> POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI
> POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
> WYPROMUJ SWOJĄ FIRMĘ W SEKTORZE BUDOWLANYM, POBIERZ OFERTĘ DLA PARTNERÓW

Zapraszamy do zapoznania się z archiwalnymi edycjami konferencji i możliwościami jakie to wydarzenie oferuje na stronie:
http://www.asm-poland.com.pl/konferencje/monitoring-rynku-budowlanego/monitoring-rynku-budowlanego-2012--2

Organizator:
ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno
Tel.: +48 (24) 355 77 00; Faks +48 (24) 355 77 01/03
www.asm-poland.com.pl