Porady eksperta gratis - wystarczy zadzwonić lub napisać. Kliknij i już!

NEPCon i Rainforest Alliance wprowadziły narzędzie pomocne w dostosowaniu się do nowych wymogów prawa europejskiego dotyczącego importu drewna

NEPCon i organizacja Rainforest Alliance wprowadziły nowe narzędzie, które ma na celu zachęcenie importerów do podjęcia odpowiednich kroków w celu dostosowania się do nowych wymogów prawa europejskiego, które wejdą w życie dnia 3 marca 2013 r. Nowe wymogi zobowiązują przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej importujących drewno, wyroby z drewna i papieru do kontroli oraz odpowiedniego zarządzania łańcuchami dostaw w celu wyeliminowania materiału pochodzącego z nielegalnych źródeł.
„Ci, którzy nie podejmą właściwych działań już teraz, mogą znaleźć się w trudnej sytuacji za dwa lata”, mówi Christian Sloth, Manager ds. Usług Weryfikacjnych w NEPConie. „Wielu dostawców potrzebuje czasu na dostosowanie się do nowych wymogów oraz sporządzenia odpowiedniej dokumentacji”.
„Nasze narzędzie – ‘Analiza Braków’, zostało stworzone, by wyjść naprzeciw potrzebom przedsiębiorców sprowadzających drewno oraz wyroby z papieru na teren Unii Europejskiej”, wyjaśnia pan Sloth.
Narzędzie pomaga importerom uzyskać szybki przegląd własnego systemu pozyskania surowca oraz umożliwia nadanie priorytetów działaniom zmierzającym do spełnienia nowych wymagań. „To narzędzie uzupełnia nasze usługi weryfikacji legalności drewna, na które cały czas wzrasta popyt. Producenci i dystrybutorzy drewna na całym świecie stają się bardziej świadomi, jak duże znaczenie ma zapewnienie legalności surowca”, mówi Jon Jickling, Dyrektor Programu SmartWood Organizacji Rainforest Alliance.
Wyprzedź konkurentów
„Zalecamy importerom by kierowali się zasadą przezorności i przyjrzeli się swojemu łańcuchowi dostaw już dziś – przecież nikt nie chce działać w sprzeczności z prawem”, mówi pan Sloth.
„Jest to również bardzo mądre podejście z perspektywy biznesu, zwłaszcza biorąc pod uwagę zachodzące zmiany na rynku. W przyszłości, importerzy produktów pochodzenia drzewnego na teren UE będą konkurować nie tylko jakością i ceną. Równie ważny będzie poziom zapewnienia legalności produktu. Ci, którzy zareagują już teraz, będą mieli większe szanse na sukces w myśl zasady - kto pierwszy ten lepszy”.
Kary za naruszenie omawianych regulacji prawnych będą ustalane przez poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej.
Główne zalety narzędzia „Analiza Braków”
Koncepcja Analizy Braków polega na własnej ocenie, która prowadzi przedsiębiorcę do zebrania odpowiednich danych i uzyskania pełnego obrazu łańcucha dostaw. Narzędzie pomaga także zidentyfikować główne obszary ryzyka oraz ocenić dostępną dokumentację, która może zminimalizować zidentyfikowane ryzyko. „Opracowując nasze narzędzie, położyliśmy szczególny nacisk na jego użyteczność”, wyjaśnia Christian Sloth. „Poprzez systematyczne zadawanie właściwych pytań oraz znajdowanie odpowiedzi, importerzy mogą szybko odkryć słabe punkty swojego systemu i ustalić skuteczny plan działania, umożliwiający zminimalizowanie ryzyka importu nielegalnych produktów drzewnych.
Oprócz samooceny przeprowadzanej przez firmę na podstawie narzędzia Analizy Braków, NEPCon i Rainforest Alliance przeprowadzi przegląd i kontrolę jakości wyników. „Bazując na naszej ocenie, opracowany będzie raport wskazujący kluczowe wyzwania stojące przed importerem. Na podstawie analizy, firma może opracować właściwie ukierunkowany plan działania - samodzielnie lub z naszą pomocą”, wyjaśnia pan Sloth.
Narzędzie „Analiza Braków” zostało opracowane ponad pół roku temu i było przetestowane przy współpracy z przedsiębiorcami importującymi produkty drzewne.
Kontakt
Piotr Nowak - Koordynator usług weryfikacji legalności w Polsce, auditor FSC i PEFC:
e-mail pn@nepcon.net
tel +48 603 665 495
Christian Sloth - Manager ds. Usług Weryfikacyjnych w Danii:
e-mail cs@nepcon.net
tel + 45 3158 7981
Dowiedz się więcej
Więcej o koncepcji „Analizy Braków” na stronie
http://www.nepcon.net/4783/Polski/Us_ugi/Nowe_wymogi_UE_dla_importer_w_drewna/
Więcej o weryfikacji legalności drewna na stronie
http://www.rainforest-alliance.org/forestry/verification/legal