Porady eksperta gratis - wystarczy zadzwonić lub napisać. Kliknij i już!

Jak ogrzać dom słońcem

Jak ogrzać dom Słońcem?

Uwaga, otwiera nowe okno. Jak ogrzać dom słońcem? Okna drewniane - 3 szyba gratis

arch.Tomasz Mielczyński

Przy dzisiejszych wymaganiach technologicznych dla budynków energooszczędnych straty ciepła przez stolarkę okienną mogą stanowić od 20% do 35% bilansu energii wypromieniowanej z budynku.1 Tak znaczny udział okien w bilansie energii dla domu powinien nakładać na projektanta i inwestora obowiązek bacznego przyjrzenia się kosztom.

Współczesne okna są źródłem energii dla domu

Dostępne dziś na rynku okna można traktować jako źródło ciepła brutto dla budynku w okresie grzewczym.

Ilość energii wypromieniowanej przez dostępne dziś na rynku trzyszybowe okna o współczynniku przenikania ciepła dla szyby U=0,6 W/m2K, stanowi około 20%-25% słonecznej energii cieplnej dostarczanej przez takie okno do wnętrza budynku.

Oznacza to, że okno może dostarczyć w ciągu całego sezonu grzewczego cztery razy więcej energii niż „wypuścić” na zewnątrz! Patrz wykres 1

Na trzyszybowe pakiety szklenia, składają się dwie komory wypełnione izolującym termicznie gazem szlachetnym. Tworzą one przegrodę budowlaną o parametrach energetycznych lepszych o rząd wielkości (o 100%) od standardowych. Charakteryzujący przenikalność cieplną współczynnik U, dla okien trzyszybowych oscyluje wokół wartości 0,5 - 0,7 W/m2K i zbliża się do wartości przewidzianych w PN dla przegród nieprzezroczystych (ścian zewnętrznych).

Analizując bilans strat energii dla badanego domu zauważamy, że wartości bezwzględne energii wypromieniowanej przez okna to 1400kWh na sezon dla szklenia trójszybowego, co w zestawieniu z wartością 2650 kWh dla okien konwencjonalnych daje około 1200 kWh (95%) oszczędności. Przełożenie tej wartości na złotówki daje około 600zł oszczędności rocznie – przy założeniu ceny 0,5zł za 1kWh.

 

Okna drewniane - wykres przedstawiający oszczędności wynikające z zastosowania dodatkowej szyby

Komfortowe rozwiązanie

Wartości liczbowe jednak nie oddają poczucia komfortu cieplnego jaki istnieje w domach wyposażonych w okna z pakietem trzyszybowym. Niski współczynnik przenikania ciepła powoduje, że mimo mrozów panujących na zewnątrz, wewnętrzna płaszczyzna szyby nie promieniuje zimnem. Jest odbierana jako powierzchnia o normowej temperaturze.

PROMOCJA: TRZECIA SZYBA GRATIS czyli koszt inwestycji jest dużo niższy ponieważ kupując u nas okna otrzymasz potrójne szklenie w cenie podwójnego.

Więcej na stronie: http://pozbud.pl/pl

1 Dane dotyczą energii wypromieniowanej z badanego budynku mieszkalnego o powierzchni około 140m2, przy założeniu zastosowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i takich samych wartości izolacji termicznej dla pozostałych przegród zewnętrznych budynku.