Porady eksperta gratis - wystarczy zadzwonić lub napisać. Kliknij i już!

Jakie okna? Energooszczędne naturalnie
Czy okna mogą być jeszcze cieplejsze?

W ramach  studyjnego  projektu  komórka badawcza firmy  MS  więcej  niż OKNA stworzyła okno o współczynniku przenikania ciepła  Uw dla okna referencyjnego 1230x1480mm  równym  0,52  W/m2K.  Czy  stolarka o tak ekstremalnie niskich parametrach ma szansę trafić do naszych domów?
Okna  o dobrych właściwościach  termoizolacyjnych pozwalają  cieszyć  się ciepłem  we własnym  domu, a  oszczędzając  energię,  są przyjazne dla  środowiska  i dla  naszego przewidziane jest  to w bowiązujących  normach.  Według rozporządzenia  Ministerstwa Infrastruktury w  budynkach mieszkalnych w  najbardziej rygorystycznej strefie klimatycznej (południowa i północno-wschodnia część Polski) okna powinny mieć Uw nie wyższe niż 1,7 W/m2K. Dla stolarki energooszczędnej współczynnik ten wynosi mniej niż 1,3 W/m2K, a przeznaczonej do budownictwa pasywnego  - 0,8 W/m2K. Producenci okien nie ustają jednak  w  udoskonalaniu swoich  produktów  i poszukują  rozwiązań na  to,  aby jeszcze bardziej ograniczyć straty ciepła.


Wyścig na innowacje

Przykładem polskiej firmy, która od wielu lat prowadzi działalność badawczo-rozwojową, jest MS więcej niż OKNA. Dzięki pracy doświadczonych inżynierów wprowadzono na rynek i opatentowano wiele rozwiązań poprawiających izolacyjność okien. Nasza firma jako jedna z pierwszych firm w branży rozpoczęła seryjną produkcję stolarki wyposażonej w  energooszczędne szyby  o współczynniku  przenikania  ciepła  U os=1W/m2K,  zastąpiła aluminiowe  ramki międzyszybowe ciepłą ramką czy  wyposażyła profile okien we wzmocnienia termiczne.  Wszystko  to sprawiło,  że dziś  postrzegana  jest  jako  lider rozwiązań  energooszczędnych.  Celem  stworzonej w  jej strukturach  komórki  badawczej jest udoskonalanie produktów obecnych w ofercie firmy. W ramach studyjnego projektu opracowano okno o najlepszych  parametrach  termicznych,  na  jakie pozwala  dostępna technologia  –  MSevolution extreme3.  Profil o szerokości  92 mm wyposażono  w trzykomorowy  wkład  szybowy  wypełniony  Kryptonem.  Dodatkowo zastosowano
najcieplejsze na rynku ramki międzyszybowe  firmy Edgetech Super Spacer. Profil wyposażono we wzmocnienie termiczne SteelPUR, a wewnętrzne komory profilu wypełniono pianą PU.
Dzięki  nowoczesnemu laboratorium,  wyposażonemu  m.i n.  w  komorę do badania szczelności okien i specjalistyczne oprogramowanie do obliczania termiki BISCO możliwa jest szczegółowa weryfikacja parametrów termicznych stolarki.  Obliczenia  wykonane  dla okna referencyjnego 1230x1480 mm dały współczynnik UW na poziomie 0,52 W/m2K.

Okno w laboratorium a okno w domu

Jak  udowodnili inżynierowie MS więcej niż OKNA,  przy  obecnych możliwościach technologicznych osiągnięcie w  warunkach laboratoryjnych  współczynnika  przenikania energii niższego niż 0,7  W/m2K nie jest  problemem.  Jednak  większość tego typu prototypów nigdy nie znajdzie szerokiego zastosowania w budownictwie jednorodzinnym. Z  prostego powodu  –  koszt  wytworzenia  jest  na  tyle duży,  że nie opłacałoby  się wprowadzać ich do seryjnej produkcji. Co więcej, ostateczna cena nie byłaby adekwatna do rzeczywistych korzyści,  jakie przyniosłaby  poprawa  izolacyjności.  Opracowując prototyp  MSevolution extreme3,  inżynierowie firmy  przykładali wagę do tego,  by  zwiększając  termikę, nie obniżyć trwałości i fun kcjonalności stolarki.  Jednak wśród producentów nie jest to normą, a przykłady koncepcyjnej stolarki, której produkcja jest  nieosiągalna,  można  mnożyć.  Stolarka  pozbawiana  jest  zupełnie wzmocnień,  a wnętrza  wszystkich  profili wypełniane są  pianą  PU,  jednak  okno o takiej budowie wystawione na działanie promieni słonecznych już po jednym  upalnym  dniu ulegnie trwałym  odkształceniom.  Z  kolei wyposażenie stolarki w  bardzo ciepłe wkłady  cztero-szybowe wiąże się z koniecznością  stosowania  specjalnych powłok  nisko-emisyjnych, które ograniczają przenikanie światła słonecznego do pomieszczenia.

Na miarę potrzeb

Pamiętajmy,  że zadowolenie z użytkowania  stolarki jest  wypadkową wielu czynników. Choć termika okien jest bardzo ważna, nie  należy zapominać także o innych aspektach, takich  jak  funkcjonalność, estetyka  czy  cena.   Wymagania,  podobnie jak  budżet,  który możemy  przeznaczyć  na  stolarkę,  są  bardzo zróżnicowane.  Jednak  nawet  ekonomiczne okna mogą być energooszczędne i ograniczać straty ciepła. Dobrym tego przykładem jest model N.ergo, który  przy  jednocześnie niskiej cenie,  może pochwalić się współczynnikiem UW na poziomie 0,97 W/m2K. Jeśli oczekujemy od stolarki więcej, warto wybrać  modele o bogatszym wyposażeniu i posiadające lepsze parametry izolacyjne czy  dźwiękoszczelne.  Obecnie oknem  o najlepszych właściwościach termicznych w  ofercie firmy. Wyposażone we wzmocnienia  termiczne SteelPUR  i szybę SUPERtermo charakteryzują  się współczynnikiem  UW  dla okna  referencyjnego 1230x1480 mm  na poziomie  0,7 W/m2K. Stolarka spełnia więc rygorystyczne normy budownictwa pasywnego.