Porady eksperta gratis - wystarczy zadzwonić lub napisać. Kliknij i już!

Pilkington Polska edukuje rynek na temat roli szkła w certyfikacji BREEAM

Systemy certyfikacji wielokryterialnej mają duże znaczenie dla rozwoju budownictwa zrównoważonego. Wyznaczają one standardy projektowania i optymalizują cały proces budowlany. Do najpopularniejszych systemów certyfikacji należą amerykański LEED i brytyjski BREEAM. Oba certyfikaty potwierdzają spełnienie przez budynek restrykcyjnych wymagań w zakresie środowiskowym i społecznym. Przy ocenie inwestycji brane są pod uwagę różnorodne kryteria, takie jak efektywne korzystanie z energii i wody, środowisko wewnątrz budynku (np. dostęp światła dziennego), lokalizacja obiektu, pochodzenie użytych materiałów czy odprowadzanie odpadów i ścieków. W obu systemach zwraca się również uwagę na zastosowanie innowacyjnych rozwiązań zmniejszających oddziaływanie inwestycji na środowisko.

Z myślą o potrzebach architektów, inwestorów i deweloperów firma Pilkington Polska przygotowała broszurę prezentującą, jak produkty ze szkła mogą przyczynić się do uzyskania punktów w systemie certyfikacji BREEAM. Dodatkowo firma będzie prowadzić aktywne działania komunikacyjne adresowane do wszystkich podmiotów rynku budowlanego oraz opinii publicznej. Ich celem będzie przekazanie informacji na temat optymalnego wykorzystania szkła w zrównoważonym budownictwie.

W ramach planowanego cyklu artykułów eksperckich przewidziano materiały na temat roli szkła w zmniejszeniu emisji CO2 w budownictwie, technologii nisko lub zero emisyjnych, ochrony przed hałasem, a także wpływu szkła na zdrowie, komfort i bezpieczeństwo użytkowników budynków.

„Wybór właściwego szkła jest niezwykle istotny dla inwestycji ubiegających się o certyfikat BREEAM” – mówi Jolanta Lessig, kierownik komunikacji marketingowej w Pilkington Polska. – „Postępy w dziedzinie technologii szkła uczyniły okna jednymi z ważniejszych elementów przyczyniających się do zapewnienia komfortu wewnątrz budynku poprzez dostęp do światła dziennego, odpowiednie parametry energetyczne czy akustyczne. Szkło marki Pilkington jest dostosowane do wymagań zrównoważonych inwestycji budowlanych i może ułatwić zdobycie punktów w popularnych systemach certyfikacji budynków”.

Pilkington Polska od lat prowadzi aktywne działania na rzecz edukowania rynku w zakresie rozwiązań niskoemisyjnych. Firma jest sponsorem merytorycznym branżowych spotkań „Partnerstwo na wszystkich etapach powstawania zrównoważonej inwestycji budowlanej", a także organizuje seminaria dla architektów poświęcone zastosowaniu nowoczesnych technologii w architekturze.

Więcej informacji na stronie:
http://www.pilkington.com/Europe/Poland/Polish/About+Pilkington/sustainability/default.htm