Porady eksperta gratis - wystarczy zadzwonić lub napisać. Kliknij i już!

Warunki użytkowania strony

Strony internetowe są własnością firmy Infookno.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińska 310/312 i są przez nią prowadzone.

Infookno.pl Sp. z o.o.jest podmiotem należycie utworzonym zgodnie z prawem polskim, z główną siedzibą w Polsce.

Materiały i treści.

Odwiedzanie stron
www.infookno.pl oraz korzystanie z ich zawartości odbywa się wyłącznie na Państwa własną odpowiedzialność. Infookno.pl Sp. z o.o. nie gwarantuje, że oprogramowanie użyte na tych stronach oraz informacje, aplikacje on-line lub jakikolwiek inny serwis świadczony przy pomocy tych stron będzie wolny od błędów, a korzystanie z nich odbędzie się bez zakłóceń.

Infookno.pl Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zawartość stron internetowych była rzetelna, prawidłowa i aktualizowana na bieżąco, jednakże nie może zagwarantować, że w każdym momencie treść będzie prawidłowa i znowelizowana. Odwiedzający nasze strony akceptują zwolnienie firmy Infookno.pl Sp. z o.o. z odpowiedzialności za treść stron, sposób ich wykorzystania oraz użyte oprogramowanie.

Infookno.pl Sp. z o.o. udziela zgody na zapoznanie się ztreścią zamieszczoną na stronach, jak również na druk i kopiowanie  materiałów udostępnianych wyłącznie dla Państwa osobistego i niekomercyjnego użytku.
Warunkiem korzystania ze stron jest potwierdzenie przez Państwa niniejszych warunków oraz respektowanie przez Państwa norm związanych z prawem autorskim, znakiem towarowym i innym prawem własności, zgodnie z  istniejącym prawem.

Powielanie, reprodukcja, transfer, przekazywanie lub dystrybucja treści zawartych na stronach www.i
nfookno.pl, w tym tekstów, zdjęć, dźwięków i filmów do celów publicznych lub komercyjnych nie jest możliwa bez pisemnej zgody firmy Infookno.pl Sp. z o.o.

Teksty, układ graficzny, rysunki, bazy danych i inne elementy naszych stron (w tym umieszczane na stronach nazwy, znaki lub logo, będące zastrzeżonymi znakami handlowymi) oraz same strony podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawach  autorskich i prawach pokrewnych.

Żadnej treści zawartej na naszych stronach nie można tłumaczyć jako licencji lub innego prawa do korzystania ze znaku towarowego umieszczonego na stronach, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy
Infookno.pl Sp. z o.o. lub strony trzeciej, która jest właścicielem znaków handlowych umieszczanych na naszych stronach.

Kopiowanie, przetwarzanie, tłumaczenie, modyfikacja i jakiekolwiek użycie całości lub części naszych stron internetowych lub ich chronionych elementów jest zabronione w jakiejkolwiek formie.

Ochrona danych osobowych.

Infookno.pl Sp. z o.o. zbiera i wykorzystuje informacje o obecności użytkowników na naszych stronach wyłącznie w celach statystycznych i marketingowych. Mają Państwo prawo sprzeciwić się wykorzystaniu danych osobowych do celów marketingowych oraz prawo do darmowego dostępu do danych osobowych i ich korekty.
 
Informacje od użytkowników.

Każda forma informacji lub materiałów nadesłanych do nas przez Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób jest i będzie traktowana jako niepoufna i niechroniona prawem autorskim.

Infookno.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wykorzystywania wszystkiego, co zostanie przez Państwa nadesłane. Zabrania się w jakiejkolwiek formie wysyłania na nasze strony lub przekazywania jakichkolwiek materiałów, które są bezprawne, mają charakter obraźliwy, naruszający godność, nieprzyzwoity, pornograficzny lub w jakikolwiek sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa..

Linki do innych witryn.

www.infookno.pl może dowolnie podawać linki do innych witryn, jednakże nie ma żadnej kontroli nad innymi stronami internetowymi, do których prowadzą podane linki. Infookno.pl Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za podawane tam treści lub sposób użytkowania tych stron a także nie zatwierdza firm lub produktów, do których podaje linki. Infookno.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do podania takich informacji na swoich stronach internetowych oraz jednostronne prawo umożliwiające o każdym czasie usunięcie jakiegokolwiek podanego linku lub programu, do którego podano link. Jeśli zechcą Państwo odwiedzić którąkolwiek z witryn strony trzeciej, do której link znajduje się na naszej stronie, opuszczacie Państwo, na własną odpowiedzialność, stronę www.infookno.pl.

Linki do witryny
www.infookno.pl

Inne witryny mogą podawać linki wyłącznie do strony startowej naszych stron internetowych. Linki do wewnętrznych stron mogą być podane po otrzymaniu uprzedniej pisemnej zgody ze strony firmy Infookno.pl Sp. z o.o. Jeżeli linki do strony www.infookno.pl znajdują się na innych stronach, to Infookno.pl Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za podawane tam treści lub sposób użytkowania tych stron.