Porady eksperta gratis - wystarczy zadzwonić lub napisać. Kliknij i już!

Różne rodzaje okien dachowych


Walory użytkowe, wygląd budynku, a w szczególności dachu i poddasza determinuje jakiego rodzaju rozwiązanie może być najbardziej pożądane. Przedstawimy pokrótce definicję okna dachowego zwanego połaciowym i innych elementów występujących jako doświetlenie poddasza, strychu i temu podobne. Okna dachowe to często dosyć prosty aczkolwiek nowoczesny sposób doświetlenia pomieszczeń na strychu lub poddaszu. Są funkcjonalne, mogą być duże, montowane pojedynczo lub kilka obok siebie, zlicowane z płaszczyzną dachu, choć często wystają ponad płaszczyznę nie są elementem szpecącym.

Okna dachowe zostały spopularyzowane w Polsce w latach ’90 i dzisiaj występują jako uzupełniający element w tzw. zaadaptowanych strychach i domkach z poddaszem użytkowym. W większości są to okna drewniane z nakładką aluminiową, przeciwdziałającą szybkiemu starzeniu się drewna od deszczu i innych warunków atmosferycznych. Przy wyborze okien warto pamiętać, że kąt nachylenia dachu nie może być mniejszy niż 15 stopni. Zgodnie z przepisami, w pomieszczeniu przeznaczonym na stały pobyt ludzi, powierzchnia okna mierzona w świetle ościeżnicy powinna wynosić co najmniej 1/8 powierzchni podłogi. Przy wyborze okien warto pamiętać o tym, że utrata ciepła przez dach może wynosić nawet 30% tak więc okna przez Państwa wybrane powinny charakteryzować się nie tylko najwyższą jakością, ale również znakomitą termoizolacyjnością.

Zwróćcie Państwo uwagę na współczynnik U nie tylko szyby, która odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu komfortu w pomieszczeniu, ale całego okna włącznie z montażem. Ze względu na istniejące bogactwo funkcji szkła, które może być zamontowane w oknach dachowych, oprócz oczywistej funkcji chroniącej przed niepotrzebną utratą ciepła warto zwrócić uwagę na taką funkcję, jak zabezpieczenie przed włamaniem, zabezpieczenie przed stłuczeniem czy zabezpieczenie przed nadmiernym nasłonecznieniem. Nie chodzi tu bynajmniej o światło słoneczne lecz o promienie cieplne powodujące nadmierne, niepotrzebne przegrzewanie pomieszczeń.

Wybór należy do Państwa architekta i Państwa jako Klienta.

Okna dachowe Okno połaciowe - okno umieszczane w połaci dachu w celu oświetlenia pomieszczeń poddasza .Otwierane najczęściej przez obrót dookoła poziomej osi przechodzącej przez środek okna.
Lukarna
Lukarna
Lukarna - pionowe okienko na dachu doświetlające poddasze. Pojawiło się w architekturze gotyku we Francji. W okresie baroku najbardziej ozdobne, od XIX w. stopniowo pozbawiane detali architektonicznych, stosowane do dnia dzisiejszego, zachowało swoją praktyczną rolę. Lukarna to zdecydowanie zaakcentowany i dosyć wyrazisty fragment domu, który ma widoczny wpływ na architekturę. Lukarny mogą też być znakomitą alternatywą, jeżeli chodzi o funkcjonalność pomieszczeń jeżeli stromizna dachu wynosi 40 stopni i więcej. Istotnym elementem lukarny jest również okno, jego usytuowanie, wygląd i oczywiście funkcjonalność.Przed podjęciem decyzji co do zasadności zastosowania lukarny nad oknem dachowym warto skontaktować się z architektem lub w praktyce obejrzeć takie zastosowanie
Przeszklenia Świetlik - robaczek świętojański ;)) to jedno z wielu znaczeń, a w naszym rozumieniu to przeszklona konstrukcja na dachu, pełniąca funkcję przede wszystkim doświetlenia pomieszczeń. Świetliki stawiane są zazwyczaj na dachu hall zakładów produkcyjnych, magazynów. Tradycyjne świetliki umieszczane były bezpośrednio w połaci dachowej jeśli dach miał wystarczający kąt nachylenia) albo w dodatkowej konstrukcji umieszczanej na dachu (rodzaj latarni, często o trójkątnym przekroju, umieszczonych wzdłuż kalenicy lub poprzecznie do niej). Konstrukcja tego typu świetlików była wykonywana zazwyczaj z profili stalowych wypełnionych taflami szkła.
Ponadto, ze względów ochrony pożarowej, część świetlików ma zawsze wbudowaną funkcję oddymiania (otwierają się na sygnał z czujki pożarowej).
Świetliki są również w równej mierze elementami dekoracyjnymi jak i funkcjonalnymi. Jak sama nazwa wskazuje mają doświetlać fragmenty pomieszczeń, jak również izolować od wiatru, deszczu i zimna a nie rzadko również intensywnego słońca. Świetliki podobnie jak inne elementy tego typu spełniają również funkcję bezpieczeństwa np. mogą być stosowane jako oddymiacie i temu podobne.
Wole oko Wole oko (fr. oeil-de-boeuf) – małe, okrągłe lub owalne okienko, w górnej części kondygnacji, w szczycie budynku, nad drzwiami lub oknami, czasem we wnętrzu. Niekiedy w ozdobnej ramie. Służyło do dodatkowego, czasem pośredniego, oświetlenia pomieszczeń.Później bardzo popularne było wykonywanie lukarn w kształcie wolego oka. Obecnie nazwą tą określa się specjalna konstrukcję okien umieszczanych w połaci dachu.W konstrukcji statków i okrętów zostało zaadaptowane jako bulaj (z ang.: bull's eye, bycze oko).