Porady eksperta gratis - wystarczy zadzwonić lub napisać. Kliknij i już!

Rolety – chronią czy zdobią? Cechy, zalety…

Ogólna charakterystyka rolet zewnętrznych

Rolety zewnętrzne dzięki swojej funkcjonalności, stanowią integralną część nowoczesnych technologii budowlanych. Są doskonałym zabezpieczeniem przed słońcem, wiatrem, deszczem, śniegiem 
i innymi zjawiskami atmosferycznymi. Zapewniają bardzo dobrą izolację termiczną budynku, która w okresie letnim zapobiega nadmiernemu nasłonecznianiu się pomieszczeń, 
a w okresie zimowym przyczynia się do znacznej oszczędności energii cieplnej. Rolety zewnętrzne zwiększają izolację akustyczną, odczuwalnie obniżając poziom hałasu w pomieszczeniach. Zapewniają zachowanie prywatności i znacząco wpływają na poczucie bezpieczeństwa domowników. Wszystkie rodzaje rolet zewnętrznych opóźniają czas włamania, jednak by spełnić normy rolet antywłamaniowych ich konstrukcja powinna być odpowiednio wzmocniona i solidnie zamontowana do ścian budynku. Do podstawowych elementów rolet zewnętrznych należą: obudowa rolety (skrzynka i prowadnice), pancerz rolety, napęd manualny lub elektryczny. We wszystkich systemach roletowych można zastosować pancerz z PVC lub aluminium. Dodatkowo skrzynka rolety może zostać wyposażona w rolowaną siatkę antyinsektową.

Zalety rolet w okresie letnim

Okno przepuszcza do 80% promieni słonecznych, co latem prowadzi do nadmiernego nasłoneczniania się pomieszczeń. Dzięki zastosowaniu rolet zewnętrznych można w łatwy sposób ograniczyć ten niepożądany efekt. W przeciwieństwie do rolet wewnętrznych, rolety zewnętrzne odbijają promienie słoneczne już przed szybą, niedopuszczając do nagrzania się wnętrza pomieszczenia. W okresie letnim można odczuć korzyści z zastosowania rolet zewnętrznych w postaci całkowitego zaciemnienia i przyjemnego chłodu w pomieszczeniach.

Zalety rolet w okresie zimowym


Okna stanowią jedno z głównych źródeł strat ciepła w strukturze budynku (od 15 do 25%). Dzięki zastosowaniu rolet zewnętrznych można w łatwy sposób ograniczyć ten niepożądany efekt. Między oknem a pancerzem rolety powstaje poduszka powietrzna, która działa jak dodatkowa warstwa izolująca. W okresie zimowym rolety zewnętrzne odczuwalnie zmniejszają zapotrzebowanie budynku na energię, co przekłada się na niższe koszty ogrzewania (nawet do 30%).

Rodzaje rolet zewnętrznych

  • rolety naokienne
  • rolety natynkowe
  • rolety podtynkowe
  • rolety RKS

rolety naokienne - obudowa wykonana z PVC z pokrywą rewizyjną umieszczoną od tyłu lub dołu skrzynki rolety. Skrzynka nakładana na okno, a następnie wraz z nim montowana we wnęce okiennej. Możliwość różnych wariantów zabudowy, łącznie z zabudową całkowitą (dotyczy skrzynek z rewizją od dołu). System rolet naokiennych znajduje zastosowanie w nowym budownictwie oraz przy modernizacji budynków już istniejących. Decyzja o zastosowaniu ww. rolet powinna zostać podjęta na etapie projektu lub podczas wymiany stolarki okiennej.
rolety natynkowe - obudowa wykonana z aluminium z pokrywą rewizyjną umieszczoną od przodu skrzynki rolety. Skrzynka montowana na murze (bez ingerencji w światło okna) lub we wnęce okiennej (ingerencja w światło okna). Brak możliwości zabudowy. System rolet natynkowych znajduje zastosowanie w nowym budownictwie oraz przy modernizacji budynków już istniejących. Decyzja o zastosowaniu ww. rolet może zostać podjęta w dowolnym momencie.
rolety podtynkowe - obudowa wykonana z aluminium z pokrywą rewizyjną umieszczoną od dołu skrzynki rolety. Skrzynka montowana przed oknem w odpowiednio przygotowanej wnęce w nadprożu. Konieczność zewnętrznej zabudowy. System rolet podtynkowych znajduje zastosowanie wyłącznie w nowym budownictwie. Decyzja o zastosowaniu ww. rolet musi zostać podjęta na etapie projektu.
rolety RKS - obudowa wykonana z ceramiki lub polistyrenu/poliuretanu wzmocnionego drutem zbrojeniowym z pokrywą rewizyjną umieszczoną od dołu skrzynki rolety. Skrzynka montowana w miejscu nadproża okna. Konieczność całkowitej zabudowy. System rolet RKS znajduje zastosowanie wyłącznie w nowym budownictwie. Decyzja o zastosowaniu ww. rolet musi zostać podjęta na etapie projektu.

Tabelaryczne zestawienie rodzajów rolet zewnętrznych


RODZAJ ROLETY
POKRYWA REWIZYJNA
SKRZYNKA
MATERIAŁ
MOMENT PODJĘCIA DECYZJI
UMIEJSCOWIENIE
DOSTĘP
ZABUDOWA
MONTAŻ
 OBUDOWY
 PANCERZA
etap projektu
etap wymiany stolarki okiennej
dowolny moment
od przodu skrzynki
od tyłu 
skrzynki od dołu 
skrzynki z zewnątrz budynku
od wewnątrz budynku z zewnątrz budynku
od wewnątrz budynku
NAOKIENNE
-
-
+
+
+
+ + na ramie okiennej
PVC
aluminium
PVC
+ + -
-
+
-
+
-
+ - na ramie okiennej
PVC
aluminium
PVC
+ + -
NATYNKOWE
+ - - + - - - na murze
we wnęce okiennej
aluminium
aluminium
PVC
+ + -
PODTYNKOWE
- - + + - + - we wnęce w nadprożu
aluminium
aluminium
 PVC
+ - -
RKS
- - + - + + + w nadprożu
ceramika
polistyren
poliuretan
aluminium
 PVC
+ - -

Zalety i wady poszczególnych rodzajów rolet zewnętrznych

RODZAJ ROLETY
ZALETY
WADY
NAOKIENNE
zastosowanie w nowym budownictwie oraz przy modernizacji budynków już istniejących
 moment podjęcia decyzji na etapie projektu lub wymiany stolarki okiennej
możliwość całkowitej lub częściowej  zabudowy  
brak ingerencji w  wygląd elewacji - „czystość architektoniczna”  
krótki czas realizacji projektu  
NATYNKOWE
zastosowanie w nowym budownictwie oraz przy modernizacji budynków już istniejących
brak możliwości zabudowy  
dowolny moment podjęcia decyzji 
ingerencja w wygląd elewacji - brak „czystości architektonicznej” 
 krótki czas realizacji projektu zastosowanie wyłącznie w nowym budownictwie
PODTYNKOWE
możliwość całkowitej zabudowy 
zastosowanie wyłącznie w nowym budownictwie
brak ingerencji w wygląd elewacji - „czystość architektoniczna”
 moment podjęcia decyzji wyłącznie na etapie projektu
  średni czas realizacji projektu
RKS
możliwość całkowitej zabudowy
zastosowanie wyłącznie w nowym budownictwie 
brak ingerencji w wygląd elewacji - „czystość architektoniczna”
moment podjęcia decyzji wyłącznie na etapie projektu
  konieczność całkowitej zabudowy
  długi czas realizacji projektu

Źródło BeClever