Porady eksperta gratis - wystarczy zadzwonić lub napisać. Kliknij i już!

Program kalkulacyjny: Configurator 3.0.1

Program configuratorProgram Configurator jest programem kalkulacyjnym, opracowanym przez pracowników firmy Guardian, który już od kilku lat udostępniany jest Klientom. Służy on do obliczania spektrofotometrycznych i termicznych właściwości oszkleń, wykonanych ze szkieł Guardiana, odpowiednio według norm EN 410 i EN 673. Obliczenia mogą być wykonane dla pojedynczej szyby, dla szyby zespolonej jednokomorowej i dwukomorowej.
Użytkownik programu może także dowolnie wybierać między szkłami bazowymi, powłokami, grubościami szkła, a także rodzajem gazu wypełniającego i szerokością przestrzeni międzyszybowej. W wyniku kalkulacji otrzymujemy raport w formacie .pdf, w którym oprócz wyników znajduje się tabela danych spektrometrycznych oraz wykresy transmisji i refleksji w zakresie od 300 do 2500 Nm (zakres wymagany przez normę EN 410).

Program kalkulacyjny Configurator jest stale udoskonalany i aktualizowany. W porównaniu z wcześniejszymi wersjami, w Guardian Configurator 3.0 istnieje możliwość wybrania kąta nachylenia szyby zespolonej. Dostępne wersje językowe to: polska, angielska, niemiecka, rosyjska i francuska. W Configuratorze dostępne są także materiały dotyczące produktów Guardiana tj. broszury, arkusze danych, aktualne certyfikaty oraz wybrane zdjęcia projektów, na których zastosowano szkło Guardiana.

Program Guardian Configurator 3.0, jako pierwszy na rynku został zweryfikowany przez TNO Science and Industry*. Raprt TNO potwierdza, że wyniki kalkulacji otrzymane przy zastosowaniu programu Guardian Configurator są zgodne z wynikami otrzymanymi przez TNO - „...Guardian Configurator 3.0 wylicza poprawne wartości dla transmisji i refleksji światła, transmisji i refleksji energii słonecznej oraz współczynnika U dla izolacyjnych szyb zespolonych."
Wyniki otrzymane w
Guardian Configurator mogą zostać wykorzystane przez producenta szyb zespolonych w procesie uzyskania oznakowania CE.

*TNO (hol.): Nederlandese Organisatie voor Toegepast-n Atuurwetenschappelijk Onderzoek TNO.
*TNO (ang.): The Organization for Applied Scientific Research TNO.
Instytut TNO został założony w 1903 roku, w celu wspierania przedsiębiorstw, rządów oraz organizacji publicznych. Jako niezależny instytut, TNO przeprowadza badania i certyfikuje produkty oraz usługi, a także wydaje niezależną ocenę jakości. TNO jest jednostką notyfikowaną w rozumieniu dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych.

Download program