Porady eksperta gratis - wystarczy zadzwonić lub napisać. Kliknij i już!

Ocena opłacalności wymiany okien


1. Założenia do opracowania

 • Analizie poddane są budynki o dwóch rodzajach konstrukcji, osłonięte, w zabudowie osiedlowej. Budynek B1 jest to budynek wykonany w technologii wielkopłytowej OWT67, a budynek B2 wykonany jest technologią tradycyjną murowaną.
 • W każdym budynku wydzielono 4 typy mieszkań:
  mieszkanie szczytowe na kondygnacji powtarzalnej o powierzchni 47m2,
  – mieszkanie szczytowe na ostatniej kondygnacji o powierzchni 47m2,
  mieszkanie wewnętrzne na kondygnacji powtarzalnej o powierzchni 56m2,
  mieszkanie wewnętrzne na ostatniej kondygnacji o powierzchni 56m2.
 • Okna przed wymianą, są to okna nieszczelne, dwuszybowe o współczynniku przenikania U=2,8 [W/m2K]. Obserwowana jest nadmierna wentylacja spowodowana nieszczelnością okien.
 • Okna po wymianie są to okna szczelne, z szybą zespoloną jednokomorową, z jedną powłoką niskoemisyjną. Współczynnik przenikania U=1,3 [W/m2K]. Warunki wentylacji normalne.
 • Powierzchnia okien w mieszkaniu szczytowym wynosi 13,46m2.
 • Powierzchnia okien w mieszkaniu wewnętrznym wynosi 15,74m2.
 • Obliczenia wykonano dla budynków, które nie zostały poddane termomodernizacji.
 • Do obliczeń przyjęto koszt 1GJ na poziomie 40zł/GJ.
LEGENDA:
Qsz - straty ciepła przez ściany zewnętrzne,
Qok - straty ciepła przez okna zewnętrzne,
Qsd - straty ciepła przez stropodachy,
Qz - suma strat przez przegrody zewnętrzne,
Qw - suma strat przez przegrody wewnętrzne,
Qg - straty ciepła od gruntu,
Qa - straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego,
Qsw - zyski ciepła od słońca przez okna,
Qi - wewnętrzne zyski ciepła,
Qh - sumaryczne straty energii z uwzględnieniem współczynnika eta,
eta - współczynnik wykorzystania zysków ciepła,
GLR - stosunek zysków do strat.

2. Wyniki obliczeń

 • BUDYNEK B1 (wielka płyta OWT67)
  – mieszkanie szczytowe na kondygnacji powtarzalnej o powierzchni 47m2
Stan przed wymianą okien:Stan po wymianie okien:Procentowe zmniejszenie zużycia ciepła w przypadku wymiany wszystkich okien w mieszkaniu:

ΔQh=100%•(Qh0-Qh1)/Qh0=28,34%

 • BUDYNEK B1 (wielka płyta OWT67)
  mieszkanie szczytowe na ostatniej kondygnacji o powierzchni 47m2,
Stan przed wymianą okien:Stan po wymianie okien:Procentowe zmniejszenie zużycia ciepła w przypadku wymiany wszystkich okien w mieszkaniu:

ΔQh=100%•(Qh0-Qh1)/Qh0=22,08%

 • BUDYNEK B1 (wielka płyta OWT67)
  – mieszkanie wewnętrzne na kondygnacji powtarzalnej o powierzchni 56m2
Stan przed wymianą okien:Stan po wymianie okien:Procentowe zmniejszenie zużycia ciepła w przypadku wymiany wszystkich okien w mieszkaniu:

ΔQh=100%•(Qh0-Qh1)/Qh0=33,12%

 • BUDYNEK B1 (wielka płyta OWT67)
  – mieszkanie wewnętrzne na ostatniej kondygnacji powierzchni 56m2
Stan przed wymianą okien:Stan po wymianie okien:Procentowe zmniejszenie zużycia ciepła w przypadku wymiany wszystkich okien w mieszkaniu:

ΔQh=100%•(Qh0-Qh1)/Qh0=24,72%


 • BUDYNEK B2 (murowany)
  – mieszkanie szczytowe na kondygnacji powtarzalnej o powierzchni 47m2
Stan przed wymianą okien:Stan po wymianie okien:Procentowe zmniejszenie zużycia ciepła w przypadku wymiany wszystkich okien w mieszkaniu:

ΔQh=100%•(Qh0-Qh1)/Qh0=22.02% • BUDYNEK B2 (murowany)
  mieszkanie szczytowe na ostatniej kondygnacji o powierzchni 47m2

Stan przed wymianą okien:Stan po wymianie okien:Procentowe zmniejszenie zużycia ciepła w przypadku wymiany wszystkich okien w mieszkaniu:

ΔQh=100%•(Qh0-Qh1)/Qh0=17,89%

 • BUDYNEK B2 (murowany)
  mieszkanie wewnętrzne na kondygnacji powtarzalnej o powierzchni 56m2

Stan przed wymianą okien:Stan po wymianie okien:Procentowe zmniejszenie zużycia ciepła w przypadku wymiany wszystkich okien w mieszkaniu:

ΔQh=100%•(Qh0-Qh1)/Qh0=28.90%

 • BUDYNEK B2 (murowany)
  mieszkanie wewnętrzne na ostatniej kondygnacji o powierzchni 56m2

Stan przed wymianą okien:Stan po wymianie okien:Procentowe zmniejszenie zużycia ciepła w przypadku wymiany wszystkich okien w mieszkaniu:

ΔQh=100%•(Qh0-Qh1)/Qh0=22,17%


3. Zestawienie wyników

    Procentowe zużycie ciepła    Oszczędność kosztów przy założeniu ceny 1GJ=40zł/GJ w sezonie grzewczym