Porady eksperta gratis - wystarczy zadzwonić lub napisać. Kliknij i już!

Jaką wartość U ma Twoja szyba? 1,1 czy 1,0? Sprawdź jakie są obowiązujące normy


Na rynku nie ma jednolitej praktyki w zakresie znakowania szyb i podawania współczynnika U w kartach charakterystyki produktu. Standardowa szyba zespolona przez jednych producentów jest znakowana współczynnikiem 1,1 W/m2K podczas gdy inni znakują ją współczynnikiem o wartości 1,0. Jaka jest prawidłowa praktyka w tym zakresie? Na co producenci okien i kupujący okna powinni zwrócić uwagę?

 Od 1 marca 2007 istnieje obowiązek znakowania szyb zespolonych wg standardów określonych w normie PN-EN 1279-5 „Szkło w budownictwie” („Izolacyjne szyby zespolone. Część 5: Ocena zgodności wyrobu z normą”). Norma PN-EN 1279-5 w sposób precyzyjny podaje jakie parametry i według jakich norm powinny być podawane przez producenta: Punkt 4.3.2.12 dotyczący „Oszczędności energii i zatrzymywania ciepła” podaje, że „Wartość współczynnika przenikania ciepła (U-wartość) należy określić metodą obliczeniową wg EN 673”, dalej podano, że „w przypadkach, gdy współczynnik przenikania ciepła (U-wartość) nie może być obliczony, wówczas należy go określić przez badanie według EN 674 lub 675.

Według Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z zapisów normy wynika, że na „Karcie charakterystyki produktu CPIP” standardowej szyby zespolonej powinna znajdować się wyłącznie wartość parametru U wg normy EN 673 (dla standardowej szyby 1,1 W/m2K). Należy zaznaczyć, że w pkt 4.3.2.12 normy został wymieniony w załączniku ZA harmonizacyjnym normy PN-EN 1279-5:2006, w Tablicy ZA.1, co oznacza, że producent szyb zespolonych przeznaczonych do stosowania w budownictwie powinien zastosować się do ww. postanowień normy w celu oznakowania wyrobu oznakowaniem CE albo znakiem budowlanym.
W momencie kiedy normą właściwą dla zestawu szyb jest EN 673 to nie można danych wg EN674 bo jest to celowe wprowadzanie w błąd
Znakowanie CE jest pewną koncepcją zapewnienia bezpieczeństwa użytkowego wyrobów wprowadzanych na rynek unijny i w połączeniu z dyrektywami i normami zharmonizowanymi zapewnia techniczną porównywalność wyrobów, pozwala klientowi na jednoznaczną ocenę parametrów produktów. Informacja handlowa, jaką jest oznaczanie wyrobów znakiem CE nie może wprowadzać klienta w błąd - a ze względu na złe oznaczenie produktów mamy z takim zjawiskiem tu do czynienia. Dlaczego więc producenci ciągle oznaczają swoje szyby parametrem U=1,0? To pytanie nadal nie znajduje odpowiedzi…

ZA GLASPOL Saint-Gobain