Porady eksperta gratis - wystarczy zadzwonić lub napisać. Kliknij i już!

Jak już kupisz okno pamiętaj o...

 

Zasady użytkowania okien i drzwi

 • Transport i składowanie okien i drzwi musi odbywać się w pozycji pionowej.
 • Na czas transportu okna należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i porysowaniem.
 • Okna należy składować do czasu montażu w miejscu nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz wysokiej temperatury. 
 • W przypadku montażu przewidzianego w okresie póżniejszym należy usunąć folię ochronną najpóżniej do 1 miesiąca od daty odbioru okien/drzwi, lub jak najszybciej jak to jest możliwe.

Montaż

 • Przed montażem należy zdemontować listwę transportową. 
 • W przypadku wcześniejszego usunięcia folii ochronnej należy ponownie na czas montażu oraz prac wykończeniowych zabezpieczyć okna/drzwi w celu ich zabezpieczenia przed zabrudzeniem i porysowaniem. 
 • Montaż należy przeprowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
 • Okna/ drzwi chronić przed zabrudzeniami pianą montażową, zaprawą murarską klejami itp.
 • Elementy okucia chronić przed nadmiernym zapyleniem, a po zamontowaniu należy sprawdzić ich czystość.W przypadku zabrudzenia dokonać ich oczyszczenia i nasmarowania.
 • Po zamontowaniu należy dokonać regulacji okuć, usunać folię ochronną w okresie nie dłuższym niż 1 miesiac - o ile nie zostało to uczynione na etapie składowania okien.

Konserwacja i regulacja

 • Uszczelki należy przecierać specjalnym preparatem przynajmniej 2 razy w roku w celu zachowania właściwej sprężystości i elastyczności warunkującej m.in. szczelność okna jak i trwałość uszczelek.
 • Okucia należy przesmarować zgodnie z załączoną instrukcją, specjalnym olejem (najlepiej silikonowym) lub innym smarem, przynajmniej 2 razy w roku w celu utrzymania niezawodnej i sprawnej pracy elementów.
 • Stosowane środki pielęgnacyjno-czyszczące nie mogą zawierać kwasów, zasad, żywic, które naruszają powłokę antykorozyjną okuć.
 • W celu utrzymanie okien/drzwi w czystości należy ewentualne zabrudzenia spowodowane: zaprawą tynkarską, rdzą, sadzą, środkami impregnacyjnymi, klejem, farbą oraz innymi materiałami budowlanymi i chemicznymi należy bezzwłocznie usuwać.

Uwagi specjalne: 

 • Do tego typu zabrudzeń stosować wyłącznie odpowiednie dla twardego PVC chemiczne środki czyszczące i polerujące. Nie skrobać powierzchni profili i szyb!
 • Do mycia szyb w oknach używać tradycyjnych środków myjących (bez rozpuszczalników) po każdym myciu okna/drzwi należy sprawdzić drożność kanałów odpływowych.

Należy chronić okna przed:

 • gorącymi przedmiotami /tj. grzałki, żelazka, czajniki z gotującą wodą,
 • przedmiotami ostrymi mogącymi uszkodzić okno/ drzwi,
 • środkami czystości powodującymi zarysowania,
 • środkami chemicznymi żrącymi i innymi mogącymi spowodować zniszczenie profili, szyb, uszczelek, okuć,
 • malowaniem powierzchni profili farbami, lakierami, środkami konserwującymi i ochronnymi, przeznaczonymi do innych celów.

W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady w punkcie sprzedaży, w którym okna/drzwi zostały kupione lub u najbliższego dilera sprzedającego okna/drzwi.

Pamiętaj ! Okna mają Ci służyć latami, a dobre funkcjonowanie jest wprost proporcjonalne to skutecznej konserwacji i regulacji.