Porady eksperta gratis - wystarczy zadzwonić lub napisać. Kliknij i już!

Izolacja termiczna szyb zespolonych w oknach i fasadach


Na izolacyjność termiczną szyb zespolonych (wartość U) największy wpływ mają następujące czynniki:➢      rodzaj szkła zastosowanego w zespoleniu (dotyczy to szczególnie rodzaju powłoki niskoemisyjnej)
➢      ilość tafli szkła z powłoką (niskoemisyjnego)
➢      rodzaj i ilość gazu w przestrzeni międzyszybowej,
➢      wielkość ramki dystansowej między szybami
➢      rodzaj ramki dystansowej (tzw. ciepła ramka , np. ze stali szlachetnej)
➢      liczba komór w zestawie ( jedna lub dwie komory)

Okno z szybą jednokomorową
 Izolacyjność cieplną szyb zespolonych i okien określa się za pomocą współczynnika przenikania ciepła U. Współczynnik U [W/(m2K)] definiuje się jako ilość ciepła przenikającą w ciągu 1 godziny przez 1 m2 płaskiej przegrody przy różnicy temperatury powietrza po obu jej stronach wynoszącej 1°C; im mniejsza wartość współczynnika U, tym większa izolacyjność termiczna tym lepsza szyba i lepsze okno, Szyba jest bardzo ważna, ale inne elementy okna są również ważne (rama, montaż, itp.) i wpływają na całkowity współczynnik U okna.
 

Norma określająca warunki ochrony cieplnej budynków nakłada obowiązek doboru okien pod względem izolacyjności cieplnej odpowiedniej dla stref klimatycznych i przeznaczenia pomieszczeń. Dla budownictwa mieszkaniowego w I-III strefie klimatycznej współczynnik U = 2,6 W/(m2K), a dla stref IV – V współczynnik U = 2,0 W/(m2K).
 
Okno z szybą dwukomorową
 W zdecydowanej większości okna [produkowane i sprzedawane w Polsce znacznie przekraczają (in plus) istniejące normy i to jest prawdziwym wyznacznikiem potrzeb Klienta w roku 2008. Klienci potrzebują i poszukują okien dobrych i bardzo dobrych okien  z szybami , które spełniają najlepsze normy energooszczędności. Standardem jest szyba o współczynniku U= 1.1, coraz częściej spotyka się szyby o współczynniku U poniżej 1.1, a nawet w przypadku szyb dwukomorowych o współczynniku U=0.5 W/m2K.

Uwaga!


Jeżeli odległość między szybami w szybach zespolonych wynosi 12 mm w zestawie z wypełnieniem gazem typu argon to wartość współczynnika U może nawet wzrosnąć (czyli pogorszyć się) o 0,2 – 0,3 W/(m2K). Warto zawsze zwrócić uwagę na szyby w momencie zamawiania okien.
Dosyć często spotykany zestaw dwuszybowy z laminatem, zbudowany jest na ramce dystansowe 12mm, zamiast ramki 16mm. Warto na to zwrócić baczna uwage i zastosowaç właściwà ramke dystansowà.


Wartość współczynnika U szyb zespolonych w zależności od typu i rodzaju oszklenia według obowiązującej normy PN-EN673

Rodzaj szyby Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2K)]
Szyba pojedyńcza 5,8
  Wypełnienie gazem między szybami
powietrze argon krypton ksenon
Szyba podwójna, zestaw jednokomorowy
Szkło typu float 2,8 2,6 2,5 -
Szkło float  i szkło z powłoką niskoemisyjną
tzw. twarda powłoka (rzadko już stosowane)
1,8 1,6 1,5 -
Szkło float  i szkło  z powłoką niskoemisyjną
tzw. miękka powłoka
1,6 1,1 1,0 -
Szyba potrójna, zestaw dwukomorowy (trzyszybowy)
Szkło float 2,1 - - -
Szkło float  i szkło z powłoką niskoemisyjną miękka powłoka (jedna tafla tego rodzaju szkła) 1,3 1.0 0,8 0,7
Szkło float i szkło  z powłoką niskoemisyjną miekka powłoka (dwie tafle tego rodzaju szkła) 1,1 0,7 0,5 0,3