Porady eksperta gratis - wystarczy zadzwonić lub napisać. Kliknij i już!

Co jest prawdą w opowieściach o oknach PVC?

Fakty i mity.

    1) Faktem jest, że sam chlorek winylu (monomer) jest rakotwórczy, natomiast nie jest prawdą, że wyroby z polimeru PVC, mogą  uwalniać (emitować) monomer i w ten sposób zagrażać zdrowiu użytkowników wyrobów z PVC (nie zawierają praktycznie monomeru).
    2) Faktem jest, że spalanie PVC przebiega z wydzieleniem chlorowodoru HCL oraz w śladowych ilościach mogą tworzyć się dioksyny, natomiast nie jest prawdą, że zagraża to zdrowiu ludzkiemu lub uniemożliwia spalanie odpadów PVC w spalarniach.
    3) Faktem jest, że chlorowodór (HCL) wydzielający się z PVC w pożarze może powodować uszkodzenia aparatury elektronicznej (komputery), ale jednocześnie jest prawdą, że PVC w wyposażeniu pomieszczeń znakomicie zwiększa szansę ludzi na przeżycie.
    4) Nie jest prawdą, że toksyczność dymu z PVC jest większa niż z innych materiałów naturalnych bądź syntetycznych i nie jest prawdą, że strażacy gaszący pożary z udziałem PVC są z tego tytułu narażeni na zwiększone ryzyko. Największym zagrożeniem dla człowieka w pożarze jest tlenek węgla - CO, który tworzy się przy spalaniu wszystkich, bez wyjątku materiałów tak naturalnych jak i syntetycznych.
    5) Nie jest prawdą, że PVC nie nadaje się do ponownego przerobu i spalania.
    6) Nie jest prawdą, że stosowane obecnie (przy dotrzymaniu obowiązujących przepisów) systemy stabilizatorów dla PVC niosą zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Stabilizatory oparte na różnych metalach są stosowane z wielu słusznych technicznie powodów i dostarczają społeczeństwu wartościowych produktów, od wyrobów dla medycyny, po materiały budowlane o długim czasie użytkowania.
    7) Faktem jest, że PVC ma zamienniki naturalne i syntetyczne, natomiast nie jest prawdą, że zastąpienie PVC w jego podstawowych zastosowaniach innymi materiałami, naturalnymi bądź syntetycznymi byłoby ekologicznie słuszne. Jest prawdą, że spowodowałoby to utratę wszystkich korzyści osiągniętych dzięki stosowaniu PVC i większą dewastację środowiska naturalnego poprzez zwiększone zużycie surowców naturalnych i energii oraz częstokroć większą przy produkcji innych materiałów emisję gazów i ścieków.
    8) Jest prawdą, że swego czasu niektóre kraje czy regiony krajów wprowadziły pewne restrykcje przeciwko PVC, z których się po kolei wycofują, ponieważ okazały się nieuzasadnione. Unia Europejska w żadnej ze swoich dyrektyw nie dyskryminuje PVC. Kompetentne orzeczenia fachowych gremiów wskazujące bezzasadność zastępowania PVC innymi materiałami i jego nieszkodliwość dla zdrowia i środowiska zaczynają powoli znajdować oddźwięk także u decydentów.
    9) Jest prawdą, że najwięcej zabawek produkuje się z tworzyw sztucznych tanich, nietoksycznych i dających się łatwo formować i zdobić, a więc z polistyrenu i polichlorku winylu (PVC). Ze zmiękczonego polichlorku winylu oprócz piłek wytwarza się elastyczne lalki i zabawki nadmuchiwane, a także choinki. Z polistyrenu meble i sprzęt kuchenny dla lalek, małe modele pojazdów, figurki żołnierzy itp.Zobacz także:

- Ściągawka pomocna przy zakupie "Okien z klasą"

- Profile z tworzyw

- Jak świadomie wybrać okno

- Okno ważne parametry

- Okna dachowe

- Okna drewniane

- Ogrody zimowe

-- Szyby zespolone

- Gwarancja, a niezgodność z umową