Porady eksperta gratis - wystarczy zadzwonić lub napisać. Kliknij i już!

26.10.2011 - 6 Międzynarodowa Konferencja Prasowa Roto w Warszawie

W dniu 26 października, już po raz szósty odbyła się międzynarodowa konferencja firmy Roto-Frank Okucia Budowlane.  W tym roku na miejsce konferencji wybrano Warszawę, co jest niewątpliwym wyróżnieniem dla Polskiego oddziału grupy Roto. 

Konferencja była podzielona na kilkanaście bloków tematycznych:
1.    Rozwój rynku i firmy – stan obecny i perspektywy
2.    Międzynarodowy charakter Grupy Roto na przykładzie północno-wschodniego regionu dystrybucji – rynki, koncepcje i działania.
3.    Przewagi konkurencyjne w technice drzwiowej – całościowa koncepcja „Roto Door ” technika drzwiowa z ambicjami
4.    Renowacja okien w budynkach zabytkowych – wymogi, doświadczenia i konsekwencje
5.    Strategia dodatkowych korzyści Roto na przykładach „Internet”  i „Usługi”


Poniżej postaramy się przybliżyć Państwu,  skrót informacji zawartych w poszczególnych blokach tematycznych. 
Obecna kondycja grupy Roto oraz prognoza na przyszłość:
„Wiele już osiągnęliśmy, ale równie dużo chcemy jeszcze wprawić w ruch.“ Tym krótkim stwierdzeniem prezes zarządu Roto Frank AG określił sytuację i perspektywy dostawcy komponentów dla budownictwa. Z dodatnim bilansem obrotów, przewidywanym na poziomie około 3%, w 2011 roku firma znów może mówić o sukcesie i przynajmniej częściowym odrobieniu strat z rynków o tendencji spadkowej. Konsekwentna strategia zaufania we własne siły i w zdolność skutecznego działania sprawdziła się po raz kolejny. Wskutek słabszej dynamiki rynku notowanej od połowy 2011 roku ucierpiał także sektor budowlany. Znalazło to swoje odbicie w sektorze stolarki okiennej i drzwiowej, aczkolwiek przy dużym zróżnicowaniu regionalnym. Zarząd nie oczekuje jednakże powtórki głębokiej recesji z 2009 roku. Prognoza dla całej Grupy przedstawiona podczas 6. międzynarodowej konferencji prasowej w Warszawie przewiduje nawet dalszy umiarkowany wzrost obrotów. 
Międzynarodowy charakter Grupy Roto na przykładzie północno-wschodniego regionu dystrybucji – rynki, koncepcje i działania.
Szeroki, dopasowany do potrzeb rynku asortyment, sprawna logistyka i profesjonalny pakiet serwisowy to także w Europie Północno-Wschodniej główne filary składające się na „długofalowy sukces Roto”. Należy do nich zaliczyć także zdolność dostosowywania się do różnych sytuacji i do trendów rynkowych. W ten sposób Barbara Ahlers określiła mocne strony firmy pod koniec października 2011 roku, podczas 6. międzynarodowej konferencji prasowej Roto w Warszawie. Szefowa północno-wschodniego regionu dystrybucji dywizji technologii okien i drzwi przedstawiła ponadto ogólne oraz charakterystyczne dla branży struktury rynku w tej części Europy. Ten region dystrybucji Roto tworzą Polska, Ukraina, Białoruś oraz kraje bałtyckie Estonia, Litwa i Łotwa. Łącznie powierzchnię około 1,3 miliona kilometrów kwadratowych zamieszkuje ok. 100 milionów mieszkańców o średniej wieku 39 lat. Na bazie wyników 1. kwartału 2011 roku we wszystkich tych krajach miało miejsce (miejscami nawet) silne ożywienie koniunktury.
Wg danych Centrum Informacji Branżowej Polskie Okna i Drzwi region ten stanowił w roku 2010 rynek stolarki o wielkości 17 milionów jednostek okiennych i ok. 1,2 miliona jednostek drzwi wejściowych. Wkład Polski – największego rynku w tym regionie – wynosi około 11 milionów okien i 0,7 miliona drzwi. Kolejne miejsca zajmują Ukraina (4 miliony / 0,4 miliona), Białoruś (1,3 miliona / 0,1 miliona) oraz Kraje Bałtyckie (ok. 0,6 miliona / ok. 15.000). Wszystkie te rynki obsługiwane są przez centrum logistyczne Roto w Warszawie.
Przewagi konkurencyjne w technice drzwiowej – całościowa koncepcja „Roto Door ” technika drzwiowa z ambicjami
Podjęta przed laty, strategiczna decyzja o intensywniejszym koncentrowaniu uwagi na „technice drzwiowej”
postawiła przed Roto ambitne cele. Zgodnie z nimi podstawowym założeniem Roto jest czołowa pozycja wśród dostawców, a nie „bieg w szerokim peletonie pomiędzy nimi”. Niesie to ze sobą konsekwencje: obszerne inwestycje w rynki, struktury, zasoby, w asortyment i programy serwisowe. W ten sposób Udo Pauly przedstawił podczas 6. międzynarodowej konferencji prasowej w Warszawie podstawę i główne elementy koncepcji „konsekwentnego odróżniania się od konkurencji”. Zdaniem dyrektora marketingu dywizji technologii okien i drzwi strategia ta wzmacnia pozycję konkurencyjną firmy i stwarza dodatkowe korzyści dla klientów.

Renowacja okien w budynkach zabytkowych – wymogi, doświadczenia i konsekwencje
Okna jako świadectwo rozwoju kultury materialnej należy pielęgnować i zachowywać tak samo jak budowle historyczne. A przecież bardzo często, zupełnie lekkomyślnie, wyrzuca się je w kompletnym braku świadomości o ich wartości i wymowie. Tymczasem okna, podobnie jak każda inna spuścizna historyczna, pozwalają głębiej „zrozumieć” historię. Zdaniem Jana Głodka ich wielkość, przyporządkowanie i forma wiele zdradzają o epoce, w której zostały stworzone. Na przykład wy
miana okien rokokowych na klasycystyczne oznaczałaby poważną ingerencję w wygląd restaurowanej elewacji, okna stałyby się na niej elementem stylowo obcym.
Również rodzaje konstrukcji i mechanizmy ryglujące są bardzo wymownymi źródłami informacji o materiałach i technologiach dostępnych w odległych czas
ach, a przez to godnymi zachowania przykładami codziennych sytuacji, wyjaśnił rzeczoznawca i konstruktor elementów budowlanych na 6. międzynarodowej konferencji prasowej Roto w Warszawie. Na przykładzie prac renowacyjnych, przeprowadzonych między innymi w Pałacu w podwarszawskim Wilanowie, dyplomowany inżynier zaprezentował wysoki standard renowacji pomników narodowych.
To między innymi dzięki renowacji Pałacu w Wilanowie oraz związanej z nią obszernej inwentaryzacji i dokumentacji zawdzięczamy wiedzę o rozwoju różnych rodzajów okien oraz ich prawidłowe przyporządkowanie chronologiczne. Intencją prawie wszystkich konstrukcji okiennych było wpuszczenie powietrza i światła do wnętrza oraz równoczesne zatrzymanie zimna; z technologicznego punktu widzenia zadania możliwe do zrealizowania w ubiegłych stuleciach jedynie przy pomocy okien o podwójnej warstwie skrzydeł.
Strategia dodatkowych korzyści Roto na przykładach „Internet”  i „Usługi”
Nowa jakość komunikacji online

Również w przypadku nowej strony internetowej Roto stawia na praktyczne aspekty wykorzystania sieci do
komunikacji z partnerami handlowymi. Dlatego zamiast wizualnego i technicznego liftingu, strona została zaprojektowana zupełnie od początku: nie jest już elementem wyłącznie wizerunkowym, ale szeroką, interaktywną platformą informacyjną, podkreślił Udo Pauly. Nowa strona daje różne możliwości dostępu i zawiera nowoczesne usługi dla różnych grup docelowych, umożliwia też szybkie pozyskiwanie i przekazywanie informacji.
Wyrazem nowej jakości online jest pakiet czterech usług skierowanych do różnych grup odbiorców.
Numer 1 to regularny, dopasowany do wymogów rynków newsletter, kierowany do producentów i dilerów. Będą w nim podejmowane aktualne tematy dotyczące branży i firmy. W przygotowaniu znajduje się także serwis informacyjny dla architektów i projektantów.
Numer 2 to serwis „RotoCon SimpleWeb“ dla firm dystrybucyjnych, dostępny od stycznia 2012 roku. Umożliwi on partnerom handlowym dostęp do dokładnych zestawień okuć z rysunkami i wykazami artykułów. Łatwy w obsłudze i szybki w działaniu dzięki klarownej strukturze, po zalogow
aniu umożliwi klientom dostęp do indywidualnych danych i ich konfigurację.
Ciągły rozwój
Numer 3: dla producentów okien i drzwi dedykowane są filmy instruktażowe, które będą pokazywać praktyczne przykłady zastosowania okuć, ciekawe z punktu widzenia użytkownika. Nie chodzi przy tym o długie produkcje, wyświetlane od początku do końca, lecz o pokazanie krótkich sekwencji. Po zaprezentowaniu danej czynności nagranie automatycznie zatrzyma się, tak by profesjonaliści mogli na bieżąco wdrażać instrukcje i je sprawdzać. Numer 4: serwis części zamiennych dla producentów, dilerów i użytkowników. Dzięki wyszukiwarce sieciowej użytkownicy będą w stanie znaleźć poszukiwane elementy oraz pobrać zdjęcia produktów.
Serwis internetowy będzie w dalszym ciągu rozbudowywany o nowe moduły. Na przykład o e-learningowe programy szkoleniowe z zakresu doskonalenia zawodowego „Roto Campus”. Znaczenie tego typu programów szkoleniowych oferowanych w sieci będzie z całą pewnością rosło. „Również w Internecie jesteśmy wierni naszej maksymie: zawsze blisko klientów i do ich dyspozycji.” podsumował warszawską konferencję Udo Pauly.

Po przedstawieniu zagadnień związanych z poszczególnymi tematami odbyła się dyskusja oraz podsumowanie i zakończenie 6 Międzynarodowej Konferencji Prasowej Roto.

Artykuł przygotowany na podstawie materiałów dostarczonych przez firmę:
Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 402, PL-03-994 Warszawa

www.roto.pl